-

BI og UiO inngår avtale om juss-samarbeid

13. mars 2019

Handelshøyskolen BI har sammen med Det juridiske fakultet i Oslo (UiO) blitt enige om en rammeavtale for økt samarbeid for utdanning og forskning, med vekt på å synliggjøre den rettsvitenskapelige kompetansen i Oslo-området.

Et av formålene er å samarbeide om eksternfinansierte prosjekter for å styrke konkurranseevnen i større søknader og se nærmere på hvordan et samarbeid om heltidsstudenter kan utvikles. Mulighetene for å nå opp i konkurranse om store eksternfinansierte prosjekter øker med flerfaglige relasjoner og søknader.Samarbeidsavtale UiO og BI

– Dette er viktig for vårt juridiske miljø. Avtalen er en formalisering av det eksisterende samarbeidet BI og Det juridiske fakultet i Oslo (UiO) allerede har, og er ment for å synliggjøre styrken i det juridiske miljøet i Oslo. Samtidig legger en slik avtale grunnlaget for videre arbeid og samtaler om både forskning og utdanning i juridiske fag, sier Monica Viken, instituttleder ved institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI.Samarbeidsavtale UiO og BIMange av BIs studieprogrammer innehar rettsvitenskapelige fag, og nylig lanserte handelshøyskolen en ny mastergrad i forretningsjus og økonomi som er utviklet i tett samarbeid med representanter fra næringsliv, offentlig sektor og advokatbransjen.

Selv om enkeltforskere fra BI og Det juridiske fakultet i Oslo allerede samarbeider, vil denne avtalen styrke forholdet mellom de to utdanningsinstitusjonene ytterligere gjennom å legge til rette for at enkeltforskere og fagmiljøer kan møtes på tvers av institusjonene.Samarbeidsavtale UiO og BI

– Vi ser også frem til å formalisere samarbeidet med BI, med geografisk nærhet og nær kontakt mellom våre fagmiljøer er BI en naturlig samarbeidspartner for oss. Avtalen gir oss et godt utgangspunkt for å utforske mulighetene for samarbeid innenfor forskning og undervisning som ligger i våre respektive fagmiljøer, sier dekan Dag Michalsen ved Det juridiske fakultet ved UiO.Samarbeidsavtale UiO og BISamarbeidsavtale UiO og BI

;
Du kan også se alle nyheter her.