-

Bli kjent med BIs første Adjunct Executive in Residence, Berit Svendsen

29. mai 2019

Rektor, Inge Jan Henjesand og Prorektor Hilde C. Bjørnland i samarbeid med Institutt for strategi og entreprenørskap er stolte av å presentere BIs første Adjunct Executive in Residence, Berit Svendsen, (internasjonal direktør) utenlandssjef i Vipps.

Berit Svendsen

Rektor og prorektor for forskning og fagressurser har over lengre tid ønsket å knytte til seg eksterne relasjoner gjennom å inngå samarbeid med eksperter fra næringslivet. Et viktig formål er å koble relevant erfaring fra arbeidslivet tettere opp mot fagmiljøet og studenter på BI. For første gang har BI knyttet til seg en ekspert fra næringslivet med spisskompetanse innenfor digitalisering og strategi.

Prorektor, professor Hilde C.  Bjørnland sier:

– Berit Svendsen har tung ekspertise innenfor sitt felt hvor teknologi, strategi og ledelse møtes. Hun har også ledet spennende organisasjoner, hvor hun kan trekke på bred innsikt fra næringslivet.

Institutt for strategi og entreprenørskap er stolte av å ha knyttet seg til en toppleder fra næringslivet som skal bidra inn i utviklingen av instituttets strategiske agenda og undervisningsprogrammer. Berit Svendsen skal også bidra inn i undervisningen for å gi innsikt i praktisk strategiarbeid i teknologibedrifter.

Instituttleder, professor Randi Lunnan sier:

– Denne ordningen gir oss en mulighet til å samarbeide med ledere som daglig håndterer utfordrende strategiske beslutninger. Berit Svendsen er en spennende person som vi vet vil bringe relevans til våre studier og programmer. Hun er allerede godt i gang med flere spennende samarbeidsprosjekter med instituttets faglige.

Hvem er Berit Svendsen
Berit Svendsen har en master i teknologiledelse fra NTNU, NHH og Sloan School of Management og er sivilingeniør i datateknikk og telematikk fra NTNU. Hun har også utdannelse fra BI. Hennes CV inneholder erfaringer innen digitalisering og teknologi som nå vil komme flere BI studenter til gode. Hun har vært toppleder i store selskaper som Conax, Telenor og nå Vipps.

– Jeg ser frem til å jobbe med prosjekter som knytter næringsliv og akademia tettere sammen for å kunne se på muligheter og utfordringer næringslivet står overfor med å være relevante for kundene gjennom hyppige teknologiskift, sier Berit Svendsen.

;
Du kan også se alle nyheter her.