-

BI og Argentum Asset Management signerer partnerskapsavtale

21. juni 2019

Den nye avtalen skal styrke den globale konkurransekraften til norske bedrifter med internasjonalt vekstpotensial.

Avtalen innebærer kompetanseutvikling og nettverksaktiviteter for å samle akademiske fagkrefter, investorer og bedrifter som trenger en utviklingsarena for kommersialisering og videre vekst.Signering med Argentum

- For at bedrifter skal vokse og bli lønnsomme trengs det økt fokus på kommersialisering og internasjonalisering. BI har et sterkt fagmiljø på dette området, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

Partnerskapet bygger på en felles forståelse av at Norge trenger flere bedrifter som kan vokse og skape arbeidsplasser. Derfor er det et særskilt fokus på bedrifter i den tidlige vekstfasen. I tillegg er det en felles ambisjon om å bidra inn til en nasjonal strategi for å ta del i verdiskapning av fremtidig innovasjon og teknologiutvikling i et globalt marked.

Argentum, som er en av de største investorene i norske venture-fond, bidrar med kompetanse, kapital og bred erfaring fra investeringer i unoterte selskaper. Selskapets kjernekompetanse er evaluering og seleksjon av aktive eierfond og fondsforvaltere.Signering med Argentum

- Argentum ser en økende interesse for Norden fra internasjonale aktører og vi mener denne interessen er viktig for å skape ytterligere vekst i det norske økosystemet for bedrifter i vekst og tidligfase. Vi inngår samarbeidet med Handelshøyskolen BI fordi begge parter ønsker å bidra til å styrke bedriftenes globale konkurransekraft og dermed også norsk næringsliv, sier Administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn i Argentum.

BI har gjennom akseleratorprogrammet «100scaleups» bistått selskaper med å realisere globale ekspansjonsplaner basert på faglig ekspertise på kommersialisering og skreddersydde forretningsmodeller.Per Ingvar Olsen

- Selskaper i skaleringsfasen trenger kompetanse i verdensklasse både fra akademia og næringsliv. Argentum har en sentral rolle i økosystemet for nyskaping og innovasjon, og sammen ønsker vi å styrke bedrifters globale konkurransekraft, sier Professor Per Ingvar Olsen ved Handelshøyskolen BI.

BI og Argentum Asset Management

Om Argentum

Argentum ble opprettet i 2001 med mål om å skape konkurransedyktig avkastning og et mer velfungerende kapitalmarked for unoterte selskaper. Selskapets kjernekompetanse er evaluering og seleksjon av aktive eierfond og fondsforvaltere. Argentum er en av de største investorene i norske venturefond og har siden oppstart investert over 14 milliarder kroner i mer enn 140 fond og over 800 selskaper.Signering med Argentum

Om BIs akseleratorprogram «100 scaleups»

Med 100ScaleUPs ønsker BI å bidra til å samle og mobilisere arbeidet med å bygge et økosystem for å støtte skalering og internasjonalisering av norske teknologiselskaper. 

Gjennom programmet bygges en plattform hvor man kan kombinere akademisk kunnskap med praktisk erfaring fra investorer og entreprenører, samt anerkjente internasjonale miljøer fra Berkeley, Stanford, MIT og Tsinghua i en strukturert prosess. Programdeltakerne gjennomgår 5-6 moduler i løpet av 12 uker som er strukturert med sikte på å tilpasse forretningsmodeller for internasjonal vekst.

;
Du kan også se alle nyheter her.