-

Én studentforening ved BI

12. juni 2019

BI Studentsamfunn og Studentforeningen ved BI Oslo fusjonerer og danner én ny samlet studentforening. Den nye endringen trer i kraft 1. januar 2020.

Fredrik Knutsen Hegdal ved BI Studentsamfunn (BIS), rektor Inge Jan Henjesand og Julie Gullstein Maarud ved SBIO

Fusjonering mellom BIS og SBIO ble ved vårens Landsmøte (BIS) og generalforsamling (SBIO) vedtatt med overveldende flertall etter en tidkrevende prosess fra begge foreningene.

Ansvarlige for fusjonsprosessen er styrelederne for de to foreningene, Fredrik Knutsen Hegdal, BI Studentsamfunn (BIS) og Julie Gullstein Maarud ved SBIO. De to gleder seg over avgjørelsen og har følgende å si:

— For å bedre kunne ivareta og utvikle alle studentenes interesser og velferd, har vi ønsket en forenklet og mer slagkraftig forening. Vi mener dette vil styrke vårt arbeid i å lage gode studentopplevelser og sikre at alle studenter ved Handelshøyskolen BI får en best mulig studietid. Den nye organiseringen som trer i kraft 1. januar vil ikke føre til endringer i studentforeningenes grunnorganisering ved de ulike campusene, men forene campusene med en ny og felles overbygging. Vi føler oss trygge på at dette vil gi en mer oversiktlig og effektiv dialog mellom BI og studentene, hvilket er viktig i videre arbeid for bedre kvalitetssikring, avslutter de to.

— Vi har som mål å være en av grunnene til at studentene begynner studiene sine på BI, og deretter være en tydelig faktor for å forbli student og fullføre studieløpet. En samlet studentforening vil kunne få ut dette budskapet på en bedre og mer effektiv måte for dagens og fremtidens studenter, fortsetter leder av campus Oslo, Aleksander Sveen.

— Jeg ønsker å gratulere BIS og SBIO med beslutningen om å fusjonere til en studentforening ved Handelshøyskolen BI. Beslutningen er ikke mindre enn en ny milepæl i BIs historie. Jeg er imponert over arbeidet som er lagt ned fra begge foreningene og som ledet fram til positive vedtak i generalforsamlinger denne våren. Det skal være ett BI. Da er det godt også å ha en studentforening. For BI er fusjonen en etterlengtet og positiv endring. BI har i alle år hatt et positivt og godt samarbeid med begge studentforeningene, og vi er sikre på at fusjonen vil bidra til et enda bedre og mer smidig samarbeid mellom oss og studentene i fremtiden. En studentforening er bra for BI, for studentene og for studentforeningen. Jeg er sikker på at vi sammen kan gjøre BI til et enda bedre sted å være student, sier rektor om fusjonen. 

Ny organisering

Fra 1 Januar 2020 vil studentene ved BIs fire campus være samlet under den nye organisasjonen. Navnet på den nye studentforeningen avklares i løpet av høsten.

Målet ved å skape en samlet studentforening er å bedre tilrettelegge for videre utvikling og optimalisering av studentaktiviteter og studenttilbud. En rekke synergimuligheter i dag ikke utnyttet vil kunne realiseres. Noen av de viktigste synergiene prosjektgruppen for fusjonsprosessen har identifisert er:

1. Samlet (student)politisk styrke
Som en samlet forening vil en i større grad representere BIs studentmasse i politiske organer som for eksempel Norsk Studentorganisasjon (NSO). Foreningen vil også representeres på flere politiske arenaer, og kan trekke synergier derfra ved å jobbe parallelt mot felles mål.

2. Styrket økonomisk styring
Gjennom en samlet organisering av de finansielle systemene vil foreningen kunne redusere en mengde dobbeltarbeid, samt redusere finansielle kostnader opp til 700 000 kroner per år. Dette er penger som i stedet kan genereres tilbake til foreningens studentaktiviteter.

3. Velfungerende digitale flater
Gjennom en samlet organisering og reduserte kostnader håper man å kunne få nok midler til å utvikle et nytt ressursstyringssystem, herunder bedre løsninger for lagring av kunnskap, CRM, fakturering, romreservasjoner, salg av billetter m.m. Dette er verdifulle løsninger for drift, samtidig som det skaper rom for økt profesjonalitet ovenfor eksterne parter som samarbeidspartnere og fremtidige medlemmer.

4. Økt kontinuitet
I sum legger en samlet organisering til rette for økt kontinuitet og mindre svingninger i ytelse fra ledelse til ledelse. Med dette menes etablerte rutiner og gode metoder for overføring og utveksling av kunnskap og erfaring på tvers av alle campus.

5. Felles merkevare
En felles merkevare kan bidra til en rekke synergieffekter, som økt profesjonalitet og en tydeligere profil i næringslivet, studentpolitikken og blant studentene.

;
Du kan også se alle nyheter her.