-

FNI-indeksen for norsk økonomi i mai: Stabil vekst

6. juni 2019

FNI-indeksen er relativ uforandret i mai, etter å ha økt svakt i april. FNI ligger nå rett over snitt. Dette tyder på at konjunkturene har stabilisert seg rundt en gjennomsnittlig vekst. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. mai 2019.

Oppdateringer av FNI i mai

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI er nå oppdatert med nye tall til og med 31. mai 2019. Etter å ha falt litt tilbake i første kvartal, har FNI indeksen igjen stabilisert seg rundt trend. Mai tallene var på linje med det vi så i april, og viser at FNI indeksen ligger rett over snitt. Det at indeksen ligger rundt snitt indikerer at konjunkturene nå er mer normale.

Det kan virke som om nedgangen på starten av året var drevet av usikkerheten rundt utlandet og aksjemarkedet, men at denne usikkerheten avtok i april og mai. Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er også i tråd med dette. Som i april bidrar nyheter om oppstartsbedrifter og resultater positivt. Aktivitet i oljesektoren og tradisjonell industri har også et positivt bidrag. Nytt nå er det imidlertid at IT-teknologi bidrar negativt. Også varehandel, turisme og aviser bidrar til å dra FNI indeksen ned i mai. Aksjemarkedet bidrar også fortsatt negativt, men i mindre grad enn før.

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir fredag 5. juli 2019.

Artikkelen ble først publisert på Retriever.

;
Du kan også se alle nyheter her.