-

Bygger topplag for å løfte norsk helseteknologi

3. september 2019

Handelshøyskolen BI signerer en samarbeidsavtale med Norway Health Tech for å bygge et internasjonalt nettverk og kompetansemiljø for å hjelpe norske helsebedrifter i tidlig vekstfase.

En av målsetningene med avtalen er å gjennomføre et kompetanseutviklingsprogram for norsk helseindustri som skal sette selskapene i stand til å vokse raskere internasjonalt.

Partene skal samarbeide om å utvikle programmet med fokus på strategi og gjennomføring for skalering internasjonalt, og skape et miljø med tilstrekkelig faglig ressurser til å møte bedriftenes behov i vekstfasen ved å knytte til seg mentorer, eksperter, partnere og sponsorer.

Per Ingvar Olsen

-Vi ser at det vokser frem gode helseteknologibedrifter i Norge med globalt potensial. BI inngår samarbeid med Norway Health Tech for å styrke bedriftenes konkurranseevne i internasjonale markeder, sier Per Ingvar Olsen, fagansvarlig for programmet.

Norway Health Tech bidrar med kompetanse og rekruttering av bedrifter som ønsker å delta på BIs akselleratorprogram «100 scaleups». BI vil ha det overordnede ansvaret for kvalitet, innhold og gjennomføring av programmet.

-Vi jobber tett med mange spennende selskaper og ser at Norge har helseteknologi i verdensklasse med gode forutsetninger for å lykkes globalt, sier Kathrine Myhre, CEO i Norway Health Tech

Norway Health Tech er en non-profit medlemsorganisasjon med nærmere 270 medlemmer som representerer hele verdikjeden i helse og er Norges største helseklynge.

Klyngens bidrar til oppstart, samt nasjonal og internasjonal skalering av helseteknologibedrifter, økt verdiskaping og vekst i norsk helsenæring.

-Dette samarbeidet tar oss et steg videre i utvikling av en strategisk allianse med kompetanse og nettverk fra både investorer, næringsklynger og akademia, sier Amir Sasson, BIs prorektor og viser til det nylig inngåtte partnerskapet med Argentum Asset Management.

NHT-avtale

-Argentum ser en økende interesse for nordisk helseteknologi i tidligfase og i fjor ble det gjort rekordmange investeringer i sektoren. Et initiativ som dette er viktig for å dyrke frem det nye næringslivet i Norge og vi ønsker å støtte det med vårt nettverk og kompetanse, sier Joachim Høegh-Krogh, administrerende direktør i Argentum.

Samarbeidsavtalen trer i kraft 30.august 2019 og løper til en av partene sier opp.

Om Norway Health Tech

Norway Health Tech utvikler innovasjonsøkosystemet for helse og legger til rette for FoU-, innovasjons, og industrisamarbeid mellom klyngens aktører.

Gjennom samarbeid ønsker klyngen å forbedre kvaliteten i behandling og omsorg ved å utvikle og industrialisere helseløsninger i verdensklasse, gjennom våre medlemmer og økosystem.

 

Norway Health Tech skal sørge for bedre helseløsninger for de store globale helseutfordringene, gjennom spredning av innovative løsninger, samarbeid på tvers av sektorer og sørge for at medlemmene til enhver tid har de beste kontaktene og relasjonene til alle aktuelle interessenter i det globale økosystemet. 

Om BIs akseleratorprogram «100Scaleups»

Med 100ScaleUPs ønsker BI å bidra til å samle og mobilisere arbeidet med å bygge et økosystem for å støtte skalering og internasjonalisering av norske teknologiselskaper. 

Gjennom programmet bygges en plattform hvor selskaper kan kombinere akademisk kunnskap med praktisk erfaring fra investorer og entreprenører, samt anerkjente internasjonale miljøer fra Berkeley, Stanford, MIT og Tsinghua i en strukturert prosess. Programdeltakerne gjennomgår 5-6 moduler i løpet av 12 uker som er strukturert med sikte på å tilpasse forretningsmodeller for internasjonal vekst.

;
Du kan også se alle nyheter her.