-

FNI-indeksen for norsk økonomi i juli: vekst over trend

7. august 2019

Med oppdaterte tall for juli måned indikerer FNI-indeksen en sterkere konjunktursituasjon for norsk økonomi enn tilfellet var i juni. Dette forsterker inntrykket av at fallet i indeksen tidligere i år trolig var forbigående. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. juli 2019.

Oppdateringer av FNI i juli
FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 31. juli 2019. Som i juni, ligger FNI-indeksen også i juli over sitt historiske gjennomsnitt. Det betyr at norsk økonomi fortsatt utvikler seg over trend. Fallet i indeksen rundt årsskiftet ser dermed ut til å ha vært forbigående. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. juli 2019.FNI indeksen.jpg

Professor Hilde C. Bjørnland fra Handelshøyskolen BI sammen med Retrievers Norgessjef, Espen Viskjer (Foto: Thomas Brun / NTB scanpix)


Det kan virke som om nedgangen på starten av året var drevet av usikkerheten rundt utlandet og aksjemarkedet, men at denne usikkerheten har avtatt. Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er også i tråd med dette. Som i juni bidrar nyheter om oppstartbedrifter og resultater positivt. Nytt i juli er det at nyhetsstrømmer relatert til pengepolitikken isolert sett bidrar til å trekke indeksen nedover. De tre viktigste nyhetstemaene som trekker ned FNI-indeksen er relatert IT-teknologi, pengepolitikk og turisme.

Konstruksjon av FNI
Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir torsdag 5. september 2019

 

Ytterligere opplysninger:

Referanse:
Denne artikkelen er først publisert på NTBinfo/Retriever 6. august 2019, https://www.ntbinfo.no/pressemelding/fni-indeksen-for-norsk-okonomi-i-juli-vekst-over-trend?publisherId=89641&releaseId=17868476

;
Du kan også se alle nyheter her.