-

Digital Fremtid 2019

17. oktober 2019

I takt med økende digitalisering vokser det frem nye muligheter, men også nye trusler og sårbarheter. Hvordan kapitaliserer vi på nye forretningsmuligheter? Kan digitale løsninger bidra til klimakampen? Og hvordan kan vi minimalisere truslene som følger av økt digitalisering?

Onsdag 16. oktober arrangerte BI – campus Bergen konferansen Digital Fremtid 2019. Konferansen var fullbooket og 200 deltagere fikk med seg et spennende program som blant annet adresserte hvordan vi kan kapitalisere på de nye forretningsmulighetene som følger av økende digitalisering, hvordan digitale løsninger kan bidra til klimakampen og hvordan man bør gå frem for å minimalisere truslene som følger av økt digitalisering. Konferansen ble ledet av Thomas Henschien, tidligere utenriksreporter og programleder for TV2-nyhetene.

Første foredragsholder ut var Erik Fossum Færevaag, gründer bak selskapet Disruptive Technologies. Han har utviklet verdens minste trådløse sensorbrikke, på størrelse med et frimerke og med batterilevetid på 15 år. «Dette kan bli større enn oss», uttalte Google da de fikk kjennskap til teknologien. Selskapet ble spådd en stor framtid, men reisen har vært lang og lærekurven høy. I foredraget delte Færevaag sine erfaringer fra oppbyggingen av selskapet.Digital Fremtid 2019 campus Bergen

Professor ved Institutt for markedsføring på BI, Ragnhild Silkoset tok for seg "blockchain"-begrepet, hvordan det endrer hele logikken i hvordan vi lagrer data og hvilke bruksområder som blir de største.  Digital Fremtid 2019 campus Bergen

Leder for Klimapartnere Hordaland, Helene Frihammer rettet fokus mot den finansielle risikoen som kan ligge i at fremtidens bedrifter og organisasjoner ikke tar miljøhensyn på alvor og hvilke muligheter som kan ligge i digitalisering frem mot det grønne skiftet.

Digital Fremtid 2019 campus Bergen

Bergen kommune er i forsete når det kommer til digitalisering og effektivisering i offentlig sektor, og her var HR Direktør Henning Hauso og Direktør for digitalisering Kjetil Aarhus tilstede og snakket om mulighetene og utfordringene kommunen møter på i en slik prosess. Mulighetene på sikt er å få alle offentlig forbund og department samlet på felles digitale plattformer.Digital Fremtid 2019 campus Bergen

Digital Fremtid 2019 campus Bergen

Agnete Haaland, Teatersjef på Den Nasjonale Scene fortalte om teaterstykke «Arv og Miljø» hvor alle skuespillerne, utenom hovedrollen, opptrådde via en videoskjerm. Hun snakket om teateret som et sted hvor du har skuespillere og publikum i samme rom, og hvordan digitalisering på godt og vondt kan utfordre denne kunsten, men samtidig gi flere muligheter.Digital Fremtid 2019 campus Bergen

I takt med økt digital avhengighet, kommer nye trusler og sårbarheter. Anders Stangstad snakket om hvor store konsekvenser et dataangrep kan være for et selskap og brukte Maersk og Hydro som eksempler.Digital Fremtid 2019 campus Bergen

Konferansen ble avsluttet med Torgeir Waterhouse som tok for seg IT-utfordringene fra et strategisk ståsted og hvor sentralt ansvaret for sikkerhet ligger i kjølvannet av digitalisering. Flere kjente selskap ble belyst med eksempler hvor apper er blitt laget med hensikt om markedsføring, men hvor det tekniske og dataoppbevaringen ikke er tatt hensyn til. I noen av tilfellene var skaden minst like katastrofal for sluttbrukeren som for selskapet. 

Digital Fremtid 2019 campus Bergen

BI er stolte av at konferansen for første gang i år var godkjent som grønn konferanse av Miljøfyrtårnstiftelsen.

;
Du kan også se alle nyheter her.