Executive

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning.

Det forutsettes at studenten har studiekompetanse og at fagene studenten tar inngår i støtteberettiget utdanning. Studenter som skal søke lån fra Lånekassen, er selv ansvarlig for å dokumentere studiekompetanse til Handelshøyskolen BI. Send inn dokumentasjon på studiekompetanse sammen med din søknad/påmelding.

Du får basisstøtte fra Lånekassen utbetalt som lån. Men noe av lånet kan gjøres om til stipend i etterkant hvis du består eksamen, har inntekt og formue under grensene og ikke bor sammen med foreldrene dine. Du søker om lån og stipend via Dine sider på lanekassen.no, og her får du også vedtaket og avtalen om støtte. Når du har signert avtalen, og lærestedet ditt har meldt inn at du møter til undervisning, får du pengene utbetalt. For mer informasjon om lån og stipend, se www.lanekassen.no.

gode grunner til å investere i ny kompetanse 

Mange som tar deltidsutdanning ved BI får dette helt eller delvis betalt av sin arbeidsgiver. Her er noen gode råd du kan bruke i argumentasjonen med sjefen.

Forretningsutvikling og omstilling krever ny kompetanse 

Mange bedrifter står i dag overfor nye utfordringer. Slike situasjoner krever ofte endringer og omstilling, noe som igjen krever ny kompetanse inn i bedriften. En del bedrifter har kartlagt hvilken kompetanse de trenger for å kunne gjennomføre en ny strategi. Hvis kompetansebehovet er i samsvar med dine ønsker om utvikling, vil sannsynligheten for å få arbeidsgiver til å betale utdanningen øke. Om bedriften du jobber i ikke har gjort en slik analyse, kan du sammen med din leder forsøke å finne hvilke områder avdelingen/bedriften trenger mer kunnskap om for å kunne nå de strategiske målene.

Ny kompetanse kvalifiserer for karriereutvikling 

BIs arbeidsmarkedsundersøkelse blant videreutdanningsstudenter viser at 83% mener at utdanningen har styrket deres karrieremuligheter og 52 % har fått ny stilling på et høyere nivå som en konsekvens av utdanningen.

Fakta med henhold til kostnader og skatt

Dette sier myndighetene:

Fradragsberettiget kostnad for arbeidsgiver
Alle utgifter bedriften har i forbindelse med arbeidstakers utdannelse er fradragsberettiget, så lenge du har vært ansatt i minst ett år.

Skattefri frynsegode for deg som student
Du som arbeidstaker blir ikke fordelsbeskattet av at arbeidsgiver dekker utgifter til videreutdanning. Dette gjelder så lenge utdanningen gir kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver, eller som kan nyttiggjøres ved søking av nytt arbeid hos annen arbeidsgiver hvis arbeidsforholdet opphører.

Kilde: Skatteetaten

Skattelovens forskrift paragraf 5-15-11 om Skattefrie ytelser til utdanning.

Jobb ved siden av studiene 

Få bedrifter har medarbeidere å avse. Hvis du kan arbeide ved siden av studiene, vil det være lettere å gi deg tillatelse og pengestøtte. Kom med forslag til hvordan du og lederen din kan legge opp en plan som innebærer både jobb og studier. Mange bedrifter vil gi deg fri til å lese til eksamen, noe som kan bedre dine resultater.

Få fram at du bygger nettverk 

All erfaring tilsier at du vil møte mange nye, spennende mennesker gjennom deltidsstudier på BI. Jobber du med salg eller markedsføring, vil dette også kunne bety nye kunder og kontakter som kan vise seg verdifulle for arbeidsgiveren din. Dette kan bety mer omsetning eller nye oppdrag, noe få sjefer vil være negative til.Del kunnskapen med andre 

Kunnskap som deles kommer flere til gode. Fortell sjefen at du er villig til å dele de viktigste kunnskapene med kolleger innenfor samme fagfelt, men som ikke har samme utdanning som deg. Hvis bedriften dekker dine utgifter til bøker, kan disse disponeres av andre enn deg etter at du har avlagt eksamen.

Videreutdanning øker jobbtilfredsheten

 BIs arbeidsmarkedsundersøkelse viser at 60 % er mer tilfreds i jobben etter endt utdanning. NIFU STEP og Fafo viser i sin Rapport 6/2009 til evaluering av et Kompetanseutviklingsprogram, der over 80 % av de ansvarlige i bedriften mener de ansatte gjør en bedre jobb etter opplæring.

En motivert medarbeider med ny kompetanse er en verdifull ressurs for bedriften.

Vis at du er lojal mot bedriften

 Mange bedriftsledere vil være redde for at du vil kunne bli fristet til å ”stikke av” etter du har fullført utdanningen din. Hvis dette ikke er i dine tanker, bør du presisere overfor sjefen at du liker jobben og har tenkt å bli – også med ny utdanning på CV-en. Sjefen burde verdsette at du tar initiativ til å legge ditt eget karriereløp fordi du har ambisjoner både på egne og bedriftens vegne. BIs arbeidsmarkedsundersøkelse viser at ca sju av 10 som tar en årsenhet eller graden Bachelor of Management ved siden av jobb svarer at de fortsatt jobber for samme arbeidsgiver.

På jakt etter ny kompetanse?

BI Executive tilbyr kurs og studier fra bachelor- til masternivå du kan kombinere med jobb, innenfor blant annet bærekraft, ledelse eller digitalisering.