Executive Bachelor

European Financial Certification Organisation

Alle generelle forsikringsfaglige kurs ved Handelshøyskolen BI er nå akkreditert av europeiske Eficert for sitt høye faglige nivå.

 

Eficert-sertifikatet «Senior European Insurance Intermediary (SEII)» er en europeisk anerkjent tittel som Handelshøyskolen BI er akkreditert til å utstede i samarbeid med Eficert (The European Financial Certification Organisation).

Godkjennelsen til å utstede SEII har Handelshøyskolen BI oppnådd gjennom en akkrediteringsprosess i Eficert, det europeiske organet som arbeider for felles standarder i forsikringsbransjen.

Følgende kurs er akkreditert:


Sertifiseringen Senior European Insurance Intermediary oppnås av kandidater som har tatt 4 av de 5 ovennevnte kursene med karakter C eller bedre i alle kurs. 

Ved tidligere gjennomført noen av de ovennevnte kurs, kan det søkes godkjenning om bruk inn i en sertifisering. Det er imidlertid krav om at minst ett av kursene i sertifiseringen må være gjennomført etter at ordningen trådte i kraft, dvs. høst 2018 eller senere.

Styrket markedsverdi

Med Eficert-sertifikatet får den ansatte i næringen rett til å bruke tittelen «Senior European Insurance Intermediary» på visittkort og elektronisk signatur, og kandidaten blir søkbar i Eficerts nettbaserte register. Akkrediteringen gir adgang til et stort jobbmarked. Med sertifikatet kan man søke jobb i de andre europeiske landene som har godkjent SEII-profilen. Den europeiske godkjennelsesordningen er forholdsvis ny, og foreløpig har følgende land godkjennelse: Østerrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Sveits, Kypros og Tyrkia. Flere land befinner seg i søknadsprosessen.

For den enkelte medarbeider handler det om å styrke sin markedsverdi og skape karrieremuligheter for seg selv. For selskapene er det verdifullt å ha medarbeidere med denne type kompetanse, fordi det tilfører kvalitet og tillit. Kundene tilbys rådgivning av høyeste kvalitet som sikrer forbrukerbeskyttelse og seriøsitet i rådgivningsprosessen.

Eficert

Eficert består av organisasjoner som aktivt representerer utdannelsesinteresser og idealer for forsikringsbransjen og finanssektoren. Eficert arbeider for en sammenstilt europeisk forsikringsutdanning og felles faglige kompetanserammer. Med akkrediteringen har Handelshøyskolen BI sikret seg en sentral plass i det europeiske nettverket som arbeider målrettet med å påvirke EUs krav til kompetanse og etterutdanning for forsikringsnæringen.

Les mer om Eficert.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Ta kontakt, så hjelper vi deg!