Bank og forsikring

European Financial Certification Organisation

BIs forsikringsfaglige utdanning har oppnådd europeisk akkreditering.

Autorisasjonen som forsikringsrådgiver ved Handelshøyskolen BI er nå akkreditert av europeiske Eficert for sitt høye faglige nivå.

Eficert-sertifikatet «Senior European Insurance Intermediary (EII)» er en europeisk anerkjent tittel som Handelshøyskolen BI nå er godkjent til å utstede ved gjennomført utdannelse og autorisasjon som forsikringsrådgiver. Godkjennelsen til å utstede EII har BI Bank og forsikring oppnådd gjennom en akkrediteringsprosess fra Eficert (The European Financial Certification Organisation), et europeiske organ som arbeider for felles standarder i forsikringsbransjen.

Styrket markedsverdi

Med Eficert-sertifikatet får den ansatte i næringen rett til å bruke tittelen «European Insurance Intermediary» på visittkort og elektronisk signatur, og kandidaten blir søkbar i Eficerts nettbaserte register. Akkrediteringen gir adgang til et stort jobbmarked. Med sertifikatet kan man søke jobb i de andre europeiske landene som har godkjent EII-profilen. Den europeiske godkjennelsesordningen er forholdsvis ny, og foreløpig har følgende land godkjennelse: Østerrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Sveits og Tyrkia. Flere land befinner seg i søknadsprosessen.

For den enkelte medarbeider handler det om å styrke sin markedsverdi og skape karrieremuligheter for seg selv. For selskapene er det verdifullt å ha medarbeidere med denne type kompetanse, fordi det tilfører kvalitet og tillit. Kundene tilbys rådgivning av høyeste kvalitet som sikrer forbrukerbeskyttelse og seriøsitet i rådgivningsprosessen.

Eficert

Eficert består av organisasjoner som aktivt representerer utdannelsesinteresser og idealer for forsikringsbransjen og finanssektoren. Eficert arbeider for en sammenstilt europeisk forsikringsutdanning og felles faglige kompetanserammer. Med akkrediteringen har BI Bank og forsikring sikret seg en sentral plass i det europeiske nettverket som arbeider målrettet med å påvirke EUs krav til kompetanse og etterutdanning for forsikringsnæringen.

Les mer om Eficert.