Spesialkurs

Etiske utfordringer i finansnæringen

I dette kurset lærer du om etiske utfordringer og dilemmaer og blir bevisst på egne etiske standpunkt og valg.

Hvorfor Etiske utfordringer i finansbransjen?

Gjennom dette kurset lærer du de mest sentrale etiske teoriene, og opparbeider god kjennskap til finansnæringens etiske retningslinjer og regler for god rådgivningsskikk. Du blir også kjent med sentrale norske eksempler på etiske investeringer.

Du blir i stand til å utøve kritisk skjønn i vurderingen av egne og andres argumenter, redegjøre for egne valg og beslutninger, og forebygge misforståelser og interessemotsetninger i forbindelse med rådgivningen. På denne måten blir du bevisst på, og kan videreutvikle, holdninger som skaper tillit hos kunder og i opinionen.

Emneoversikt

  • Bransjeperspektiver: Her ser vi på teoretiske perspektiver med relevans for finansnæringen, avkastningskrav som kontekst for etisk refleksjon, etiske investeringer, ideal og virkelighet
  • Case: Vi bruker etisk refleksjon til å analysere og drøfte case og gjennomfører deltakerstyrt presentasjon av case                     
  • Regelverk: Her ser vi på etiske regelverk i bank og forsikring, samt spesielle emner for forsikringsnæringen

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for rådgivere i bank og alle som skal autoriseres som forsikringsrådgivere eller skadebehandlingskonsulenter. Kurset er også svært relevant for ledere i finansnæringen.

"Forelesningene og oppgavene var godt tilpasset oss som arbeider i bransjen. Kurset har bidratt til økt bevisstgjøring og refleksjon omkring ulike dilemmaer og problemstillinger som er nyttig å ha med seg i hverdagen og i utfordrende situasjoner. Jeg opplever at BI er et miljø i hyggelige omgivelser og en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging."

Lise Reinertsen

Skadebehandler og Styreleder, Best Claims AS

Autorisasjoner

Autorisasjonen for forsikringsrådgivere er nå akkreditert av det europeiske organet Eficert. Det betyr at utdanningen er sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.
Les mer om akkrediteringen

Kurset inngår i:

Autorisasjon for skadebehandlings­konsulenter

Kurset inngår i:

Autorisasjoner for forsikringsrådgivere

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Etiske utfordringer - teaser

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Kurset gjennomføres for siste gang høsten 2018.

Oslo: 10. september 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018

1. samling: 10.09 - 11.09
2. samling: 12.11 - 13.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette kurset. Erfaring fra arbeidslivet vil være en klar fordel.

Gjennomføring

Kurset går over ett semester. Det arrangeres to studiesamlinger, hver på to dager, og to webinarer, hver på 1,5 time. Se samlingsdager. Pensumlitteratur er inkludert i kursavgiften og sendes til deltakerne før første samling.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

Annen relevant informasjon

  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlig: Kristian Alm, førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur.
Søk nå