Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar, Innovasjon Norge Finnmark

Dette kurset gir deg faglig innsikt i følgende områder innen styrekompetanse: 1) styreutvikling, 2) innovasjonsledelse, og 3) omdømme/ samfunnsansvar/ etikk, og er et samarbeid med Innovasjon Norge Finnmark.

De tre fokusområdene knytter seg til tunge trender i vår tid: Innovasjon og omstillingsledelse blir stadig viktigere i et samfunn i rask teknologisk og sosial utvikling. Omdømme, samfunnsansvar og etikk får økt oppmerksomhet i en stadig mer transparent og kommunikativ verden. Og sist men ikke minst, øker dette krav til ledelseskompetanse og ledelsesutvikling. I en tid da både næringsliv og samfunn har forventninger til styret om å ta en aktiv rolle i utforming av bedriftens strategi blir det også viktig at styret besitter kompetanse på disse områdene.

Kurset kombinerer teori og praksis: Det gir deltakerne innsikt i sentrale bidrag til den prinsipielle tenkningen på de tre fokusområdene, og forbinder det med ‘hands on’ erfaringer fra praktiske cases.

EMNEOVERSIKT

  • Styreutvikling: Forstå styrets lederrolle og samspill i styret mot aksjonærer, eiere og den daglige ledelsen, og lær om styreleders spesielle rolle og oppgaver.
  • Entreprenørskap, innovasjon og omstilling i bedrifter: Lær om styring av entreprenørskap, innovasjon og omstilling i vekstbedrifter, og balansering av effektivitet og kreativitet.
  • Omdømme, samfunnsansvar og etikk: Forstå omdømmespørsmål, samfunnsansvar, og etikk som styreutfordringer, og hvordan det kan brukes aktivt i bedriftens verdiskaping.  

Målgruppe

For deg som sitter i et styre eller ønsker å ta på deg et styreverv, er dette kurset essensielt for å gjøre den beste jobben du kan som styremedlem. Det er en fordel å ha tatt Styrekompetanse I.

KONTAKT OSS 

Beate Nilsen, BI
Telefon: 98 25 16 14
E-post: beate.nilsen@bi.no

Rita Aud Tveiten, BI
Telefon: 98 25 16 11
E-post: rita.a.tveiten@bi.no

Praktisk informasjon

Gjennomføring og timeplan

Ta kontakt for med informasjon vedr. gjennomføring.

  • Kurset gjennomføres på vårsemesteret med fem dagers undervisning fordelt på to samlinger
  • Kurset kan inngå som del av graden Bachelor of Management.
  • 7,5 studiepoeng
  • Begrenset antall plasser
  • Pris: 7000 kr