-
Kurs masternivå

Tannlegeforeningens lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor

Hvordan gjøre tannleger til bedre ledere som bidrar til gode, lønnsomme og effektive arbeidsplasser? Dette kurset er et skreddersydd lederkurs for tannleger, og et samarbeid mellom BI og Den norske tannlegeforeningen.

Dette lærer du:

 • Solid forskningsbasert kunnskap om hvordan utøvelse av eget lederskap kan øke virksomhetens levedyktighet.
 • Kunne reflektere kritisk om hva lederskap handler om og sette dette i sammenheng med egen praksis.
 • Deltakerne vil utvikle ferdigheter gjennom praktisk erfaring med et spekter av lederverktøy.
 • Verdsette utforskningen og eksperimentering med egen lederskapsutøvelse for å lære fra disse erfaringene.
 • Kunne gjenkjenne, analysere og håndtere dilemmaer knyttet til utøvelse av eget lederskap.
 • Verdsette at god ledelse er forbundet med kontinuerlig egenutvikling i rollen som leder.
 • Verdsette betydningen av samspill mellom leder og medarbeider som grunnlag for god ledelse og utvikling av eget lederskap.
 • Verdsette betydningen av åpenhet og ydmykhet i møtet med de man leder og bruke medarbeiderne som den viktigste ressursen i utvikling av eget lederskap.

NTF har i samarbeid med BI utviklet et lederkurs, kun for tannleger med medlemskap i foreningen. Kurset treffer både deg som er leder, og deg som vil bli leder, både i privat og offentlig sektor. Kurset vil styrke din kompetanse som leder, og er tilpasset din hverdag som tannlege. 

Dette kurset er et skreddersydd kompetanseprogram med mål om å gjøre tannleger til bedre ledere, og til å styrke kompetansen og motet til å bruke handlingsrommet i sitt virke som ledere og profesjonsutøvere for å skape gode arbeidsplasser.  

Lederutfordringene kommer normalt med erfaring og tid, men for å lykkes best mulig i overgangen trenger man kunnskap, verktøy, metoder og innspill. Fokus i kurset rettes mot det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i team, og deres praktiske jobbsituasjon i helsetjenesten.

Formålet med kurset er å gi kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte mer trygg og effektiv i utøvelsen av sin lederrolle på tannlegekontoret og i teamet. Lederkurset vil også gi kompetanse knyttet til det å stå i krysningen mellom rollen som virksomhetens daglige leder, i rollen som operativ teamleder og i samhandling mellom ulike profesjoner.

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av seks samlinger over ett semester, og har en varighet på ca 14 uker. Tre av samlingene er fysiske og varer i en til to dager, og de resterende samlingene er digitale og gjennomføres på Zoom. De digitale samlingene har en varighet på 1,5 timer. 

Deltakerne vil før første samling få forberedende oppgaver og aktiviteter på nett, med introduksjon til relevant teori, obligatoriske refleksjonsoppgaver, anbefalt litteratur og podcaster.

På samlingene vil vi gjennomgå følgende tema:

 • Introduksjon til effektiv ledelse og ledelsesbegreper
 • Etisk refleksjon knyttet til lederutfordringer
 • Lederferdigheter for bygging av psykologisk trygghet
 • Mestringsledelse
 • Endring og utvikling
 • Oppsummering av aktive utprøvinger

Faglige ressurser

Anders Dysvik
Anders Dysvik

Professor Anders Dysvik har en bakgrunn fra Luftforsvaret før han begynte ved Handelshøyskolen BI. I sitt virke her på BI brenner han for lære bort hvordan dagens og fremtidige ledere kan motivere sine ansatte og hvordan de kan unngå å demotivere sine medarbeidere. 

Dysvik forsker og underviser på områder som Human Resource Management, organisasjonsatferd, resultatstyring, motivasjon og ledelse, kunnskapsdeling, kreativitet og innovasjon.

Øyvind Kvalnes
Øyvind Kvalnes

Filosofen Øyvind Kvalnes er professor ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon. Han forsker og underviser i temaer som etikk, ledelse og kommunikasjon i organisasjoner, og publiserer jevnlig kronikker om dem i Dagens Næringsliv. 

I 2019 ga han ut boken Ytringsklima på Cappelen Damm Akademisk.

Tord F Mortensen
Tord F Mortensen

Tord Fagerheim Mortensen

Tord F. Mortensen er psykolog og er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon innen utvalgte Executive-programmer, spesielt temaer som går på lederutvikling og arbeid i profesjonsbaserte virksomheter. 

I perioden 2017 – 2019 har Tord Mortensen levert skreddersydde lederprogram til Sparebanken 1 Alliansen, Schenker, NorgesGruppen, og han har deltatt i lederutvikling av Helseledere gjennom det Nasjonale lederutdanningsprogrammet for primærhelsetjenesten på oppdrag av HOD og Helsedirektoratet.
Foruten klinisk psykologisk praksis, har Mortensen tidligere arbeidet som seniorforsker i SINTEF og før det som seniorkonsulent i Hartmark Consulting.

 

Slik søker du

Kurset gir godkjenning av 30 timer i NTF s etterutdanningssystem. Påmelding og opptak skjer via Tannlegeforeningen.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til kurset:

E-post: info@bi.no
Tlf: 46410000, chat eller kontaktskjema

 

Tannlegeforeningen_200.jpg      NTFs_lederkurs_200.jpg

Se liknende kurs

Vi har flere kurs innen helseledelse, både på bachelor- og masternivå. 

Se liknende kurs

 

Kursdetaljer

Påmelding og opptak skjer via Tannlegeforeningen.