-
Kurs bachelornivå

Marked, kriser og miljø

Kurset gir deg innsikt i markedsøkonomi som økonomisk system, med muligheter og problemer knyttet til næringslivets, statens og individers roller.

Hvorfor Marked, miljø og kriser?

Kurset tar opp markedsøkonomi som økonomisk system og ser på hva som er styrker og utfordringer med dette. Utgangspunktet er Adam Smiths syn, slik han la det fram i sitt banebrytende verk Nasjonenes Velstand fra 1776. Deretter blir ideer fra kjente økonomer helt fram til i dag presentert, både tilhengere av markedsøkonomi og de som har vært mer kritiske.

Det gjennomgripende tema er markedsøkonomiens muligheter og problemer knyttet til næringslivets, statens og det enkelte individs rolle og atferd i samfunnet. Moderne økonomisk teori som også vurderer markedets funksjoner ut fra aktørenes tilgang på informasjon og psykologiske faktorer blir også trukket inn. Markedsøkonomiens globale og nasjonale utfordringer i dag, for eksempel kriser, miljø- og ressursutfordringer og inntektsfordeling vil bli drøftet i lys av de ideene som gjennomgås i kurset.

 

Emneoversikt

  • Konsekvensen av mangel på informasjon i markedene: Lær hvordan mangelfull eller asymmetrisk informasjon påvirker markedene.
  • Frihandel, komparative fortrinn og proteksjonisme: Få innsikt i hvordan frihandel, komparative fortrinn og proteksjonisme har skapt det markedet vi har i dag.
  • Den nyklassiske teorien om fullkommen konkurranse: Få innsikt i hvordan konkurransesituasjonen preger markedet, og hvilke typer konkurranseformer et marked kan være utsatt for.
  • Årsaken til finanskrisen i 2008: Hvorfor gikk det så dårlig? Få oversikt over faktorene og driverne til den store finanskrisen i 2008. 

Praktisk informasjon

Timeplan

Gjennomføring Bergen: vår 2024

Nettstudier: vår 2024

Studiestart nettstudier: mandag 15. januar

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.