Kurs masternivå

Creating Value with Customer and Market Analytics

Dette kurset lærer deg å finne og hente ut viktig markedsinformasjon, hvordan du kan forstå hva som virker og ikke virker av markedsføring i egen virksomhet ‒ og hvordan du enkelt kan implementere dataanalyse i praksis, bare ved bruk av Excel!

HVORFOR CREATING VALUE WITH CUSTOMER AND MARKET ANALYTICS?

Aldri før har ledere hatt så god tilgang til informasjon om sine kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter; likevel blir de desto mer kritisert for at innsikten deres får liten praktisk verdi.

I dette kurset lærer vi deg å øke effektiviteten av dine egne markedsbaserte beslutninger. Vår «Forklar-Vis-Gjør»-tilnærming til undervisningen kombinerer vanlige forelesninger med diskusjoner i klasserommet, case-studier og praktiske øvelser i Excel.

Vi går ikke dypt inn i statistikken og matematikken bak metodene og verktøyene, men gir deg heller en forståelse for hvordan modellen kan brukes, hvordan den intuitivt fungerer i praksis, hvilke data du trenger og hvordan du kan evaluere utbyttet fra analysene.

EMNEOVERSIKT

  • Analysering og visualisering av dine kunde- og produktdata
  • Hvordan forstå og segmentere kunder og markeder, samt identifisere fremtidige nøkkelkunder
  • Merkevarens posisjon i forhold til konkurrenter og strategier for å styrke posisjonen
  • Implementering av praktiske verktøy for utvikling av nye produkter, og hvordan kalkulere hvor mye kunder er villige til å betale for nye eller endrede produkter og tjenester
  • Utvikling og måling av effekten av lojalitetsprogrammer, markedskampanjer, multikanalsmarkedsføring og sosiale medier
  • Hvordan evaluere optimal ressursfordeling fordelt på ulike produkter, kanaler og salgsapparater

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

  • Ledere i tradisjonelle lederstillinger - enten med ansvar for forretningsenheter, produkter eller funksjoner - som ønsker å øke sin forståelse for hvordan data kan brukes til å løfte virksomhetens prestasjoner.
  • Ledere som allerede har analyseferdigheter, men med stadig mer strategifokuserte roller eller prosjekter, som derfor er ute etter en mer helhetlig strategisk forståelse.

Som deltaker er det hverken nødvendig med lang erfaring innenfor markedsføring eller analyse.

"Det har vært en bratt og interessant læringskurve. Jeg har definitivt lært mer enn jeg forventet da jeg meldte meg på dette kurset."

Reidun Frostad

Tidligere student, Creating Value with Customer and Market Analytics

Praktisk informasjon

FORELESER

Medium-Matilda Dorotic (1).jpg
Matilda Dorotic er førsteamanuensis ved institutt for markedsføring. Hennes forskningsinteresser dreier seg blant annet om kundeengasjement, kundeverdi og ledelse, samt effekten av belønnings- og lojalitetsbaserte ordninger. Nylig har hun også forsket på hvordan ledere kan analysere virkningen av big data og sosiale medier. 

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

ADMINISTRATIVT ANSVARLIG

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Timeplan

Oslo: Våren 2020

1. samling: 05.05 - 06.05
2. samling: 02.04 - 03.04
3. samling: 07.05 - 08.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Søk nå