-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Anvendt økonomi og ledelse

Introduksjon

Dette masterprogrammet gir deltakerne økonomisk forståelse på mange plan. Fra globale tema som økonomisk velstand og utvikling via hvordan markedsøkonomier virker til analyser av bedrifters regnskap og investeringer. Deltakerne vil også utvikle sine skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner med tanke på større gjennomslagskraft.   

Tidligere studenter har brukt ord som lærerikt, morsomt, engasjerende og interessant for å beskrive programmet. Grunnen er at nyttige, anvendbare kunnskaper innen økonomi og historie er plukket ut. Disse presenteres i et pedagogisk opplegg hvor målet er at deltakerne skal utnytte sine erfaringer, oppleve et godt læringsmiljø og gjennom det oppnå mestring og læring.

Programmet passer for de som ønsker en innføring og for de som ønsker å friske opp kunnskaper innen økonomi og historie. Målet er å gi deltakerne tyngden de trenger til å jobbe med det de vil.

Kursets innhold

Global økonomi: Hvordan måler vi et lands resultater? Hvilke faktorer er viktig for økonomisk vekst? Hvordan kan økonomisk politikk brukes å bedre levestandarden?  

 

Økonomi i et historisk perspektiv: Hvorfor er noen land rike og andre fattige? Er de økonomiske forskjellene mellom folk større i dag enn de var tidligere? Hvordan vokste dagens globale økonomi fram – og hva kan skje med den i framtiden?

 

Bedrifters struktur og markedssituasjon: Hvilken betydning har bedrifters kostnadsstruktur? Hvilke forhold tar bedriftsledere hensyn til når de fatter sine økonomiske beslutninger? Hvilken betydning har konkurransesituasjonen? Hvorfor kan lønnsomhet for et land være forskjellig fra bedriftsøkonomisk lønnsomhet?

 

Bedriftsøkonomisk analyse: Hvilke ferdigheter og kunnskaper innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger er avgjørende? Hvordan analysere bedrifters regnskap og investeringer?

 

Anvendt økonomi og ledelse: Hvordan tenke holistisk? Hvordan kan økonomisk forståelse gjøre at vi fatter beslutninger som er i samsvar med viktige utviklingstrekk i økonomien?

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.