-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Bacheloroppgave - Digital kommunikasjon og markedsføring

Introduksjon

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studenten skal vise at de kan gå inn i en problemstilling knyttet til digital kommunikasjon og markedsføring og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntil tre studenter, der gruppearbeid anbefales. 

Denne bacheloroppgaven gir studenter et valg mellom 1) en tradisjonell oppgave hvor problemstillingen er basert på teoretiske fenomen og 2) en praktisk oppgave utført i samarbeid med en bedrift hvor problemstillingen sikter til å løse et praktisk problem. Se kursets innhold for flere detaljer.

Kursets innhold

Oppgavens tema skal være selvvalgt, og må ha en forankring innenfor digital kommunikasjon og markedsføring. En nærmere beskrivelse av krav og rammer for oppgaven kan bli oppgitt ved oppstart av kurset. 

En tradisjonell bacheloroppgave vil følge de vanlige stegene i utførelsen av et vitenskapelig arbeid, fra problemstilling til konklusjon. Her vil studenten formulere en problemstilling fremdrevet av teorien, undersøke og beskrive gjeldende forskning omkring temaet, samle inn data for å belyse de teoretiske fenomenene, analysere dataene, diskutere funn og konkludere. 

En praktisk rettet bacheloroppgave krever et samarbeid med en virksomhet. Studentene har selv ansvar for å opprette dette samarbeidet, og problemstillingen utvikles sammen med virksomheten og veilederen. Problemstillingen innebærer en praktisk arbeidsoppgave som skal belyses med gjeldende forskning i teoridelen. Oppgaven skal inkludere problemstilling, teori, beskrivelse av prosjektet, diskusjon av det praktiske arbeidet, konklusjon, og annet som veilederen eller studenten selv mener bør inkluderes.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.