-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Bærekraftig eventledelse

Introduksjon

Dette er et praktisk orientert kurs hvor studentene får øvelse i å gjennomføre et mest mulig bærekraftig event. Festivaler og events er viktige arenaer for kreativ næring. I dette kurset bidrar studentene til å planlegge og gjennomføre et event. Studentene skal i løpet av kurset planlegge, gjennomføre og evaluere eventet. Studentene vil bli rekruttert til grupper med spesifikt ansvar for ulike deler av sitt event.

Kursets innhold

  • Eventplanlegging – profil, programmering og arenabruk
  • Teamarbeid for å gjennomføre et prosjekt
  • Bærekraftige eventer
  • HMS og sikkerhet under arrangementer
  • Usikkerhet og risikohåndtering
  • Kommunikasjon og markedsføring av eventer
  • Praktisk økonomistyring, budsjettering og budsjettanvendelse
  • Evaluering av eventer

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.