-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Digitalt innovasjonsarbeid

Introduksjon

Kurset er et av tre kurs i kursserien den digitale endringsagenten. En digital endringsagent er en som kan identifisere digitale muligheter, iverksette initiativ for å utforske disse, og kunne gjennomføre en prosess for å realisere tiltakene. Det forutsetter kunnskap om og grunnleggende ferdigheter i digitale verktøy, evne til å kunne drive digitale innovasjonsprosesser, og innsikt i hvordan kan organisere og gjennomføre endringer.

Formålet med kursene er å utvikle deltakernes digitale kompetanse og ferdigheter samt gjøre de i stand til å bidra til digitale endringer. ​

Fokus i dette kurset er ar utviklingen i digital teknologi har bidratt til nye metoder og verktøy for innovasjon. I dette kurset får du en innføring i innovatørens metode som er et rammeverk for å utvikle digitale prosesser og tjenester. Du vil også lære hvordan du kan designe en digital løsning på 1-2-3 gjennom en oppgave der du kan designe en mock-up til en digital løsning.

Kursets innhold

Kurset er delt i to hovedtemaer.

Digital innovasjon

  • Innovasjonsbegrepet og dets dimensjoner
  • Utvikling i innovasjonsarbeid 
  • Lineære og sirkulære innovasjonsmodeller

Metodikk for innovasjon

  • Innsikt
  • Problem
  • Løsning
  • Realiseringsplan
  • Pivotering
  • Skalering

 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.