-

Introduksjon

Kurset distribusjon behandler oppbygging av forsyningskjeder og gjennomføring av logistikkprosesser. Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer i forsyningskjeden står sentralt. Det samme gjelder de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, og transportere råvarer og ferdigvarer.

Det er tette bånd mellom fagene logistikk og markedsføring. I dette kurset vil man lære om hvordan disse fagområdene henger sammen innen faget distribusjon. Man ser utfordringene fra begge fagområder, enkelt sagt forklarer logistikksiden av kurset den fysiske flyten av varene og hvordan kanalene kan operasjonaliseres og i markedsføringsdelen presenteres hvordan kjeden er bygget opp. Man ser på hvordan «plass» i marketing mix modellen knytter logistikk og markedsføring sammen.
Ledelse av forsyningskjeder krever at man ser alle aktørene i et helhetsperspektiv. Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene og de omfatter både leverandører og kunder. Måten prosessene gjennomføres på, har avgjørende virkning på både konkurranseevne og lønnsomhet. Utfordringen knyttet til e-handel og vurdering av ulike kanaler til kundene er sentralt.  Som fagområder har logistikk og markedsføring gjennomgått en utvikling der hovedfokus var på delområder til et helhetlig syn på ledelse av forsyningskjeden hvor bærekraft er et sentralt punkt.

Etter endt kurs skal studentene ha forståelse for de ledelsesmessige utfordringer det medfører å inngå i forpliktende samarbeid som forsyningskjeder representerer, og en grunnleggende innsikt i logistikkprosesser. De må ha en forståelse av hva bærekraftig forsyningskjeder innebærer.

Kursets innhold

 • Logistikkbegrepet
 • Markedsføringsbegrepet
 • Bærekraftige forsyningskjeder
 • Servicenivåer og markedsdekning
 • Transport, prognoser og lagerstyring
 • Last mile distribusjon
 • On-line plattformer
 • Automatisering/robot/droner
 • Innkjøp
 • Markedsføringskanaler
 • Markedsføringskanalens ulike servicenivåer og markedsdekning
 • Kundeservice
 • Miljø
 • Makt og konflikter
 • Logistikkutfordringer med netthandel

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.