-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Forbruker­atferd

Introduksjon

Kurset skal gi studenten en innføring i faget forbrukeratferd på et grunnleggende nivå. Det legges vekt på hvilke faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse faktorene. I tillegg har kurset til hensikt å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester, hvordan de samme varer og tjenester brukes, og ikke minst hvilken beslutningsprosess som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste.

Kursets innhold

 • Introduksjon til forbrukeratferd
 • Beslutninger
 • Kjøp, bruk og kast
 • Motivasjon
 • Læring og holdninger
 • Emosjoner og følelser
 • Persepsjon
 • Arv og miljø
 • Grupper, sosiale klasser og kultur
 • Segmentering
 • Teknologi overalt
 • Negativ forbrukeratferd
 • Gråsoner og etiske hensyn
 • Hva er forbruk? Ulike perspektiver

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.