-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Internship i egen oppstartsbedrift

Introduksjon

Hensikten med kurset er å gi studentene mulighet til å kombinere arbeid med å skalere en egen oppstartsbedrift, med veiledning fram mot en akademisk oppgave med selvvalgt pensum mot slutten av semesteret. Studentene får anledning til å bruke teorier og modeller de har lært til å løse konkrete arbeidsoppgaver i egen bedrift, og dermed oppleve relevansen av sin akademiske kunnskap. Samtidig øver vi i dette kurset på aktiv anvendelse av refleksjon og læring på en systematisk måte. Studentene blir dermed mer bevisst egne handlinger og mønstre samt at dialogen med de andre studentene i kurset øker læringsutbyttet for den enkelte.

Vi setter krav til at bedriften er registrert og vurderer hver enkelt søknad individuelt.

Kursets innhold

  • Internshipfasene tilpasset egen virksomhet
  • Læringskontrakt og arbeidsplan med deg selv
  • Om bedrifter og virksomheter, arbeidsoppgavene
  • Problemstilling, pensum og prosjektoppgave
  • Å bli profesjonell i sitt fag
  • Bruk av teori
  • Refleksjonsverktøy

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.