-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Kunstbransjen: publikumsutvikling og sosiale medier

Introduksjon

Den visuelle kunstbransjen kjennetegnes av et bredt spekter av aktører, virksomhetstyper og organisasjonsformer. Utstillinger utgjør en kjerne i bransjen – her får kunstnere vist fram kunsten sin og publikum får oppleve den. Museer og gallerier er derfor særlig framtredende aktører. Både små og store, private og offentlige virksomheter gjør seg gjeldende i kunstbransjen. En viktig forutsetning for virksomhetsmangfoldet er kunstverkenes doble karakter: de er både åndsverk og varer. Digitaliseringen betyr at bransjen er i endring både med tanke på hvordan kunstverk gjøres tilgjengelig og hvordan kunstvirksomheter formidler og markedsfører seg overfor publikum.
Kurset skal gi studenten innsikt i kunstbransjens aktører, strukturer, prosesser og betingelser. Det legges særlig vekt på publikumsutvikling og bruk av sosiale medier.

Kursets innhold

  • Verdikjeder i kunstbransjen
  • Aktører og samspill i kunstbransjen
  • Publikumsutvikling og bruk av sosiale medier
  • Kulturpolitiske forutsetninger
  • Organisatoriske forhold
  • Økonomiske strukturer og forutsetninger
  • Kunstmarkedet
  • Corporate collecting
  • Det kunstneriske uttrykket i sentrum

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.