Utdrag fra kursbeskrivelse

LEAN for økt lønnsomhet

Introduksjon

Lean-filosofien brukes til å forbedre organiseringen og samhandlingen på alle nivåer i en organisasjon. En økende andel av norske virksomheter bruker tanker og metoder som inngår i Lean, og etablerer på denne måten en kultur for kontinuerlig forbedring og verdiskaping. Fortsatt er det likevel slik at tilfredsstillende økonomiske resultater er en forutsetning for å kunne utvikle virksomhetene, og forståelse for økonomiens rolle i virksomhetsstyringen er en nødvendighet.

I dette kurset får deltakerne en grundig innsikt i teorier, modeller og verktøy for god virksomhetsstyring, og drøfter blant annet hvordan LEAN-filosofien fungerer i forhold til tradisjonell økonomisk styring.
 

Kursets innhold

  • Lean-filosofiens fundament og bruk i ulike funksjoner
  • Lean, verktøy og metoder
  • Modellstyringens fundament
  • Lean versus modellstyring
  • Kostnadsforståelse /Kalkulasjon
  • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) /Time Driven ABC (TDABC)
  • Kostnadskutt og kundelønnsomhetsanalyser
  • Strategisk kostnadsanalyse
  • Strukturkostnader og sekvensiell kostnadsanalysemodell

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.