Utdrag fra kursbeskrivelse

Mikroøkonomi II

Introduksjon

Kurset har to hovedsiktemål. For det første går kurset dypere i analysen av mikroøkonomiske problemstillinger enn det studentene kjenner fra grunnkurset i mikrøkonomi. Spesielt gjelder det analysen av markeder og effektivitet. For det andre drøftes en rekke viktige anvendelser av minkroøkonomisk teori, som kapitalmarked, arbeidsmarked, økonomisk organisering og virkninger av økonomisk politikk.

Kursets innhold

  • Bransjedynamikk og prisutvikling
  • Markeder og effektivitet
  • Kapitalmarkedet
  • Arbeidsmarkedet
  • Skatt og offentlig politikk
  • Økonomisk organisering: incentiver og kontrakter

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.