-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Prosjektledelse 1

Introduksjon

Bachelorprogram i prosjektledelse består av tre selvstendige spesialkurs, der hvert kurs bygger på hverandre. Det forutsettes at deltakerne følger kursprogresjonen i   Bachelorprogrammet. (PL 1 før PL 2, PL 1 og 2 før PL 3). Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng.  Gjennom kurset blir deltakerne kjent med prosjekt som fenomen, karakteristiske trekk ved et prosjekt, fallgruver i prosjektarbeidet, det daglige prosjektarbeidet. En sentral del av kurset er etableringen av prosjektets mål og rammebetingelser, samt prosjektplanlegging, spesielt milepælplanlegging. Et annet sentralt aspekt er organisering av prosjekter (aktører og ansvarsforhold). Et siste sentralt tema prosjektstyring (prosjektstyringsmetoder, prosjektstyring på ulike nivåer, prosjektoppfølging). Kurset legger vekt på å presentere både klassisk og smidig metodikk for prosjektgjennomføring og behandler også prosjekt i lys av digitalisering.  

 

Bachelorprogram. 

I tillegg til gjennomføring ved BI Høyskolene, tilbys også gjennomføring ved BI Nettstudier.

Følgende kurs inngår i programmet:
BIK 6600 Prosjektledelse 1 ( PL 1): 7,5 studiepoeng
BIK 6601 Prosjektledelse 2 ( PL 2): 7,5 studiepoeng
BIK 6510 Prosjektledelse 3 ( PL 3): 15 studiepoeng

Kursets innhold

  • Prosjektbegrepet (karakteristiske trekk ved et prosjekt, fallgruver i prosjektarbeidet, det daglige prosjektarbeidet)
  • Prosjektets mål og rammebetingelser
  • Prosjektplanlegging, spesielt milepælplanlegging
  • Prosjektorganisering (aktører og ansvarsforhold, prosjektorganisasjonens virkemåte, ansvarskart)
  • Prosjektstyring (prosjektstyringsmetoder, prosjektstyring på ulike nivåer, prosjektoppfølging)

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.