-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Situasjonsbestemt ledelse

Introduksjon

Praktiske verktøy i lederrollen.
Dette er et innførings- og oppfriskningskurs for å lede en gruppe, en avdeling eller en mindre organisasjon. Det legges vekt på praktiske "verktøy" som ledere umiddelbart kan gjøre bruk av. Ledere bør forstå sine medarbeidere og den situasjon de er i. Ledere bør deretter utvikle gode relasjoner til sine medarbeidere og velge den lederstil som passer best i den aktuelle situasjonen. Ledere bør dessuten bidra til å utvikle kompetansen til sine medarbeidere. Kurset passer også for deltakere som forbereder seg på en lederstilling.

Kursets innhold

Perspektiver på effektiv ledelse

 • Hva innebærer det å være leder? Ledelse på fem nivåer
 • Jeg som leder: Utfordringer og muligheter
 • Paradokser og dilemmaer i lederrollen
 • Transaksjonsledelse og transformasjonsledelse

Situasjonsbestemt ledelse

 • Alternative lederstiler: Instruere, coache, delta og delegere
 • Valg av lederstil; - betinget av medarbeidernes kompetanse ("kan") og forpliktelse ("vil")
 • Utvikling av medarbeideres kompetanse
 • Praktisk bruk av situasjonsbestemt ledelse

Lederens verktøykasse

 • Emosjonell intelligens: Selvinnsikt og empati. Selvledelse og relasjonsledelse
 • Utvikling av signaturstyrker
 • Målsetting. Delegering. Empowerment
 • Selvledelse. Styring av egne tanker. Mentale kart
 • Ros og ris. Tilbakemelding. 360-graders evaluering
 • Medarbeidersamtale. Coaching
 • Personlig effektivitet. Arrestere tidstyver
 • "Flow"
 • Konfliktbehandling. Bruk av makt
 • "Suksessfaktorer" og fallgruver i lederrollen

En personlig utviklingsplan

 • Hvordan kan jeg utvikle meg videre som leder?

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.