-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Skatterett, fordypning

Introduksjon

Kursets innhold avgrenses mer gjennom emner og de problemstillinger som gjennomgås i undervisning, enn nøyaktig pensumangivelse.

Kursets innhold

  • Inn- og utflytting
  • Bostedsbeskatning
  • Skatteavtaler
  • Kredittregler
  • NOKUS-regler (CFC)
  • Internprising
  • Omgåelse
  • EØS-skatterett
  • Internasjonal skatteplanlegging

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.