Introduksjon

Kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk registrert revisor.

Kursets innhold

  • Begreper og tolkningsregler
  • Ligningsforvaltningen og skattebetalingsordningen
  • Omfanget av skatteplikten til Norge; person- og familiebeskatningen
  • Arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, dokumentavgift, omregistreringsavgift
  • Bedriftsbeskatningen (næringsvirksomhet); avskrivninger og avsetninger i skatteregnskapet
  • Beskatning av selskaper og selskapsdeltagere/aksjonærer
  • Kort innføring i internasjonal skatte- og avgiftsrett
  • Omdannelser og omorganiseringer av selskaper

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.