-

Introduksjon

Kurset gir en innføring i strategiske perspektiver og analyser. Gjennom kurset vil studentene opparbeide kunnskap om strategiske metoder og utvikle en forståelse for strategisk tenking. Kurset vil kreve bred innsikt i bedriftsøkonomiske fag og bidrar til et forretningsmessig helhetssyn og er en naturlig avslutning av et bachelorstudium.

Kursets innhold

 • Introduksjon til strategi
 • Verdiskaping
 • Ressursanalyse
 • Aktivitetsanalyse
 • Ekstern analyse
 • Misjon, visjon og forretningsidé
 • Strategiske valg
 • Gjennomføring i praksis
 • Organisering
 • Innovasjon og digitalisering
 • Konsernstrategi
 • Samarbeidsstrategier
 • Internasjonal strategi
 • Digitale utfordringer
 • Strategi og bærekraft
 • Strategi og samfunnsansvar

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.