Utdrag fra kursbeskrivelse

Utøvende kunst og live-kultur

Introduksjon

Utøvende kunst er den kunsten som framføres foran et tilstedeværende publikum, ofte omtalt som øyeblikkets kunst. Teater, dans, musikk og opera regnes som utøvende kunstarter. Kurset dekker alt fra de mest eksperimentelle til de mest kommersielle delene av bransjen – fra samtidsmusikk til stand up. Musikken er her avgrenset til den klassiske musikken som blir spilt live av orkestre og ensembler i konsertsaler og på andre arenaer. Samtidig som vi opplever at stadig flere aktiviteter digitaliseres er interessen for å oppleve kultur live like stor som før. Denne bransjens kjerne i levende framføring byr imidlertid på en rekke økonomiske, markedsmessige og organisatoriske utfordringer som kurset vil ta for seg. I løpet av kurset skal studentene også trene på og utvikle sine ferdigheter i å formidle et budskap muntlig foran et publikum.

Kursets innhold

  • Den utøvende kunstens generelle kjennetegn, verdikjeder og bransjestruktur
  • Organisasjonsformer i bransjen
  • De utøvende virksomhetenes historikk
  • De utøvende kunstens kulturpolitikk og finansieringsformer
  • Markedsøkonomiske utfordringer i de utøvende kunstartene
  • Institusjoner, prosjekter, festivaler, nettverk og hybride former
  • Muntlig formidling

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.