Forskningssenter

Senter for europeiske og asiatiske studier

Senteret ble opprettet i 1988. Forskningsfeltet omfatter globalisering, EU, Kina og Syd-Øst Asia.

All informasjon om dette senteret blir publisert på de engelske sidene. 

Professor Emeritus

Kjell Arnold Eliassen

Forskning og fagressurser Institutt for rettsvitenskap
Professor

Nick Sitter

Forskning og fagressurser Institutt for rettsvitenskap

Tilknytning

Dette senteret er tilknyttet Institutt for rettsvitenskap.