-
Forskningssenter

Simula@BI

Formålet til Simula@BI er å tilrettelegge for samarbeid innen forskning og undervisning i datavitenskap mellom Handelshøyskolen BI og Simula Research Laboratory.

All informasjon om dette senteret blir publisert på engelske sider.

Vegard Høghaug Larsen

Førsteamanuensis Institutt for datavitenskap og analyse +4795968849

Siri Johnsen

Administrasjonssjef Institutt for datavitenskap og analyse +4795204710