-
Forskningssenter

Simula@BI

Formålet til Simula@BI er å tilrettelegge for samarbeid innen forskning og undervisning i datavitenskap mellom Handelshøyskolen BI og Simula Research Laboratory.

All informasjon om dette senteret blir publisert på engelske sider.

Erlend Aune

Førsteamanuensis Institutt for datavitenskap og analyse

Siri Johnsen

Administrasjonssjef Institutt for datavitenskap og analyse +4795204710