-
Advantage

BI inn på eiersiden i Kongsberg Innovasjon

Handelshøyskolen BI blir medeier i innovasjonsselskapet Kongsberg Innovasjon og akademisk partner i en ny felles satsing for å hjelpe norske teknologibedrifter å realisere vekstambisjoner i Kina, USA, og Europa.

- Vi ser et behov i markedet for å støtte norske teknologibedrifter som ønsker å skalere internasjonalt. Denne satsningen kobler det fremste fagmiljøet på skalering med Norges fremste industrimiljø. Sammen med BI ser vi frem til å skalere norske teknologiselskap ut i det globale markedet, sier Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon.

Kongsberg Innovasjon skal bygge et økosystem for innovasjon og entreprenørskap for internasjonal skalering av norsk teknologi og industri. Satsingen skal koble tech-selskaper inn i industrielle prosjekter av nasjonal og internasjonal interesse.

- Dette er en viktig satsning som styrker samspillet med norsk industri og industrielle innovasjonsklynger i Norge og internasjonalt. Vi skal sammen etablere et ledende miljø for effektivt å kunne skape verdier for norske startups og scaleups. Sammen skal vi bygge fremtidens næringsliv, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.