-
Advantage

Høie ambisjoner

Helseminister Bent Høie kastet glans over høstens offisielle åpning av BIs nye nasjonale topplederprogram for ledere innen helsesektoren.

Rundt 40 nye og spente studenter fulgte den Covid-19-tilpassede åpningsseremonien digitalt. Ifølge Høie er målet med programmet at ledere i kommune- og spesialisthelsetjenesten skal «få bedre kjennskap til hverandres utfordringer», og dermed bedre tilrettelegge for «mer kompetansedeling, økt samarbeid og bedre løsninger».