-
Advantage

Politikkens portvoktere

BI-professor Jon H. Fiva leder et nytt forskningsprosjekt der han sammen med forskere fra bl.a. Harvard og Stanford skal undersøke hvordan partier rekrutterer politikere.

- Vi ønsker blant annet å finne ut hvorvidt alle borgere har like muligheter til å rykke opp i det politiske hierarkiet. Eller om det er slik at personer med bånd til den politiske eliten har et fortrinn i konkurransen om posisjoner, og at f.eks. kvinner eller minoriteter har lavere sjanse, sier Fiva.

Prosjektet, kalt 'The Dynamics of Political Selection', er tildelt 12 millioner fra Norges forskningsråd. Det skal starte i siste halvdel av 2021, og avsluttes i 2026.