-
Advantage

Rektor om internasjonalisering

Vår ambisiøse målsetning er at alle BI-kandidater skal beherske det å arbeide og lede i en internasjonal kontekst.

Nye bilder Inge Jan Henjesand 13

- Denne utgaven av Advantage fokuserer på internasjonalisering. Et viktig tema for BI?

- Definitivt. Næringslivet og arbeidslivet i Norge er i økende grad internasjonalt. Da må vi som utdanner de som skal bidra til økt innovasjon, produktivitet og konkurranseevne ha det samme fokuset. For BIs del har mange års målrettet internasjonal innsats vært en forutsetning for at våre forskere og alumni i dag påvirker internasjonal forskning, næringsliv og praksis.

- Dere er opptatte av at studenter skal reise ut i verden, både under og etter studiene. Hvorfor?

- For flere bedrifter er det helt avgjørende at ansatte har inter-nasjonal erfaring. Derfor ser vi fram til at pandemien kommer under kontroll og verden etterhvert kan åpne igjen. For studentenes del handler det om å utvide egen kulturforståelse, språkkompetanse og sitt perspektiv på fag og studier, arbeidsliv og karrieremuligheter. Vår ambisiøse målsetning er at alle BI-kandidater skal beherske det å arbeide og lede i en internasjonal kontekst.

- Hvilke tilbakemeldinger får BI fra norske arbeidsgivere?

- De etterspør i større grad kandidater med operativ erfaring og forståelse for hvordan globale selskaper jobber med strategiske utfordringer. Samtidig rekrutterer de stadig flere utenlandske kandidater. Når konkurransen om de beste hodene foregår på en internasjonal arena, har vi et viktig ansvar for å sikre at våre studenter evner å konkurrere på like vilkår, både i Norge og ute i verden.

- Hva kan BI tilby alumni som ønsker å utvide sitt internasjonale nettverk?

- BIs eget alumninettverk er et godt utgangspunkt, med utallige muligheter for å bygge relasjoner med tidligere studenter fra alle kontinenter. Etter hvert som verden åpnes igjen blir det også gode muligheter for videreutdanning med utenlandsopphold, besøk hos internasjonale bedrifter og forelesninger fra internasjonale eksperter innenfor sine fagområder. I regi av BI, naturligvis.