-
Advantage

- Riktig sted å være nå

Karette Wang Sandbu ble organisasjonspsykolog for å kunne spille folk gode. Nå er laget hennes klare for tidenes premiere i det nye Nasjonalmuseet.

Karette Wang Sandbu

Stilling: Organisasjonsutvikler og fungerende avdelingsdirektør, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Utdanning: Bachelor med sosiolgi, organisasjons- vitenskap og retorikk (UiO), Master of Science i ledelse og organisasjons- psykologi (BI)
Bosted: Oslo

Karette Wang Sandbu vandrer mellom uerstattelige kunstverk i Norges største og ennå uåpnede kulturbygg, midt i Oslo sentrum.

Det nye Nasjonalmuseet er en arbeidsplass som kun fantes på tegnebrettet da Karette i 2010 forlot BI med en fersk Master of Science i ledelse og organisasjonspsykologi.

EN SOM REKKER OPP HÅNDA

Den gang gikk hun rett inn i pr-bransjen hos First House, og oppdaget at hun trives når det stormer. I dag er hun glad for å være akkurat her: Nasjonalmuseet har ikke vært gjennom større forandringer siden det ble opprettet i 1837.

– Jeg har alltid vært en som gjerne vil finne ut hvordan ting blir bestemt, og som gjerne vil være med på å forbedre prosesser og løsninger, forteller Karette.

De som kjenner henne, kan bekrefte påstanden. Allerede som femåring la unge Karette fram forslag til omorganisering av toalettfasilitetene i barnehagen, etter å ha sett hvordan dokøen ble løst på Holmenkollen ski- festival. Etter noen år som leder av ungdomskomitéen i Norges Idrettsforbund, kom hun inn som styremedlem i Idrettsforbundet i en alder av 23 – og ble sittende i åtte år.

– Jeg har alltid vært en som rekker opp hånda og melder meg frivillig til å være med på ting, og det kan jeg anbefale. Det lærer du mye av!

Det er snart to år siden hun begynte som organisasjonsutvikler på det nye Nasjonalmuseet, og det er åtte måneder til dørene endelig åpner for alle.

– Det er en spenning i lufta allerede! Hele kollegiet her gleder seg til at kunsten endelig skal møte folket igjen, røper Karette, mens vi beveger oss forbi polstrede dørkarmer og inn i rom etter rom med malerier og skulpturer.

Her er kuratorer, teknikere, pedagoger og en lang rekke kunstfaglige eksperter er i full sving med å få alt på plass. De venter over 700 000 årlige gjester, i et kunstmuseum Norge aldri har sett maken til.

– Dette er jo en helt spesiell arbeidsplass: Vi forvalter en enorm samling kunst på vegne av det norske folk, vi driver med forskning og formidling – og så er det nå fire forskjellige museer som nå er samlet i ett bygg for aller første gang, og som skal innfri mange ulike forventninger. Som organisasjonspsykolog som er opptatt av kommunikasjon og ledelse er jo dette riktig sted å være nå.

Karette Sandbu

Nasjonalmuseets nybygg er omdiskutert, men bare noen få har sett innsiden. 11. juni 2022 åpner det for alle, med Karette Sandbu som en viktig lagbygger i kulissene.

BRED ERFARING


Mange av Karettes medstudenter valgte å spis- se fagfeltet rett ut fra studiet. Karette valgte motsatt strategi: Hun gikk rett til pr-bransjen og First House, fortsatte med organisasjonsutvikling og strategiarbeid i Innovasjon Norge, før hun gikk videre til Oslo Havn og så til kommunikasjonsbyrået Zynk – der hun spesialiserte seg på leder- og endringskommunikasjon.

Derfra ble hun leid ut til Nasjonalmuseet – hvor hun i 2019 endte med å bli ansatt som organisasjonsutvikler. Nå er hun fungerende avdelingsdirektør i avdelingen «Formidling og publikum», men vil gjerne understreke et poeng:


– Jeg er jo ikke her fordi jeg er den beste kuratoren og formidleren. Min oppgave er å sørge for at de flinke fagfolkene rundt meg kan gjøre den beste jobben de kan, ved å sørge for at prosessene fungerer og at organisasjonen samarbeider godt.

MÅ TÅLE Å STÅ I LITT UBEHAG


Hun er glad for at hun har gått bredt ut i yrkeslivet og hentet ulike erfaringer fra ulike organisasjoner.


– Bredden er min styrke, og jeg synes det morsomste er å lære. Jeg har aldri vært den som spør meg selv hvor jeg er om fem år, det er et fåfengt spørsmål. Jeg forsøker å gjøre maksimalt der jeg er, og neste mulighet åpen- barer seg helt av seg selv. Men jeg har alltid vært veldig imponert over folk som vet hva de skal bli. Jeg har aldri visst det, og vet det fortsatt ikke, innrømmer Karette.

– Hva er det viktigste du har lært siden du forlot studiene?

– Det handler om hvordan mennesker tolker og forstår eller misforstår hverandre. Det er lett å sitte på en lesesal og tegne ut en prosess i teorien. Men ute i virkeligheten har jeg lært mye om å lytte, stille spørsmål, forsøke å finne ut hva som er driverne til alle de involverte – kort sagt: hva som er felles interesser og motstridende interesser. Hvis du gjør denne jobben grundig, luker bort feiltolkninger og tåler å stå i litt ubehag i forhandlinger, så får vi det beste ut av hverandre.