Fagprofil

Morten Lund

Høyskolelektor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1978 University of Oslo Master Cand. Jur.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2012 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2011 - 2012 BI Norwegian Business School Project manager
1983 - 2010 Lawfirm Vogt & Wiig Lawyer and partner
1983 - 1983 University of Southampton Visiting lecturer
1978 - 1982 Ministry of Justice, Law dept. Senior Executive Officer
1976 - 1977 University of Oslo Research assistant