Fagprofil

Morten Lund

Høyskolelektor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner

Lund, Morten (2011)

Norske domstolers domsmyndighet i internasjonale saker etter tvisteloven § 4-3 (1) - noen betraktninger om Høyesteretts kjennelse i Baasland-saken

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1978 University of Oslo Master Cand. Jur.
1978 University of Oslo Master Cand. Jur.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2012 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2011 - 2012 BI Norwegian Business School Project manager
1983 - 2010 Lawfirm Vogt & Wiig Lawyer and partner
1983 - 1983 University of Southampton Visiting lecturer
1978 - 1982 Ministry of Justice, Law dept. Senior Executive Officer
1976 - 1977 University of Oslo Research assistant