-
Ansattprofil

Morten Lund

Høyskolelektor II - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner

Lund, Morten (2011)

Norske domstolers domsmyndighet i internasjonale saker etter tvisteloven § 4-3 (1) - noen betraktninger om Høyesteretts kjennelse i Baasland-saken

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1978 University of Oslo Master Cand. Jur.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2012 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2011 - 2012 BI Norwegian Business School Project manager
1983 - 2010 Lawfirm Vogt & Wiig Lawyer and partner
1983 - 1983 University of Southampton Visiting lecturer
1978 - 1982 Ministry of Justice, Law dept. Senior Executive Officer
1976 - 1977 University of Oslo Research assistant