-
Ansattprofil

Max-Emil Mohn King

Stipendiat - Institutt for samfunnsøkonomi

Biografi

Visit King's personal webside here.

Publikasjoner

King, Max-Emil Mohn & Fiva, Jon H. (2022)

Vi har undersøkt om barn er en karrierebrems i politikken. Vi finner betydelige kjønnsforskjeller.

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2020 Handelshøyskolen BI Master of Science