-
Ansattprofil

Maximilian Schröder

Stipendiat - Institutt for samfunnsøkonomi

Publikasjoner

Schröder, Maximilian & Eraslan, Sercan (2022)

Nowcasting GDP with a pool of factor models and a fast estimation algorithm

International Journal of Forecasting Doi: 10.1016/j.ijforecast.2022.07.009

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2019 Tubingen University| Germany Master of Science