Kalender

Lederens verktøykasse: Store samfunnsutfordringer løses i fellesskap

Når mange aktører går sammen for å løse samfunnsutfordringer, er det lett å bli en prateklubb. Hvordan kan de sammen lykkes med endring?

Store samfunnsutfordringer, enten det gjelder sosiale forhold, klima- og miljøutfordringer eller pandemier, krever samarbeid og løsninger på tvers av organisasjoner og sektorer. De siste årene har det vært en eksplosjon av ulike samarbeidsinitiativer for å håndtere disse utfordringene. Samtidig vet vi at mange samarbeid og partnerskap ikke lykkes. Hvordan unngå de klassiske fallgruvene?

I denne utgaven av Lederens Verktøykasse, vil Lena E. Bygballe, som er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap dele forskningsfunn og refleksjoner om samarbeid mellom ulike organisasjoner:

  • Hvorfor etableres samarbeid mellom organisasjoner og av hvem?
  • Hva kjennetegner slike samarbeid, og hva er de største utfordringene?
  • Hvordan få slike samarbeid til å fungere slik at de bidrar til reell endring?
     

Program

Kl. 08:30 - 09:00 Kaffekos for deltakerne i sine respektive hjemmekontorer

Kl. 09:00 - 09:30 Store samfunnsutfordringer løses i fellesskap

Kl. 09.30 - 09:45 Spørsmål og svar

 

Meld deg på

Praktisk info

  • Tid:fredag 28. mai 2021 09.00 - 09.45
  • Sted:Zoom
  • Kontakt:Outreach (externalrelations@bi.no)


Lena E. Bygballe

Lena E. Bygballe er førsteamanuensis og leder av BI Senter for byggenæringen, et forskningssenter som forsker på verdiskaping, samhandling og endringsprosesser i bygg,- anlegg- og eiendomsnæringen (BAE). Hun har i en årrekke forsket på ulike samarbeidstyper, som strekker seg fra etablering av samarbeidsorienterte kunde- og leverandørrelasjoner for effektivisering og verdiskaping, særlig i BAE-næringen, til partnerskap mellom organisasjoner for å redusere samfunnsrisiko, blant annet knyttet til naturfarer og klima- og miljøutfordringer.