-
Kalender

Lederens verktøykasse: Store samfunnsutfordringer løses i fellesskap

Når mange aktører går sammen for å løse samfunnsutfordringer, er det lett å bli en prateklubb. Hvordan kan de sammen lykkes med endring?

Fredag
28
Mai
  • Starter:09:00, 28. mai 2021
  • Slutter:09:45, 28. mai 2021
  • Sted:Zoom
  • Kontakt:Outreach (externalrelations@bi.no)
Meld deg på

Store samfunnsutfordringer, enten det gjelder sosiale forhold, klima- og miljøutfordringer eller pandemier, krever samarbeid og løsninger på tvers av organisasjoner og sektorer. De siste årene har det vært en eksplosjon av ulike samarbeidsinitiativer for å håndtere disse utfordringene. Samtidig vet vi at mange samarbeid og partnerskap ikke lykkes. Hvordan unngå de klassiske fallgruvene?

I denne utgaven av Lederens Verktøykasse, vil Lena E. Bygballe, som er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap dele forskningsfunn og refleksjoner om samarbeid mellom ulike organisasjoner:

  • Hvorfor etableres samarbeid mellom organisasjoner og av hvem?
  • Hva kjennetegner slike samarbeid, og hva er de største utfordringene?
  • Hvordan få slike samarbeid til å fungere slik at de bidrar til reell endring?
     

Program

Kl. 08:30 - 09:00 Kaffekos for deltakerne i sine respektive hjemmekontorer

Kl. 09:00 - 09:30 Store samfunnsutfordringer løses i fellesskap

Kl. 09.30 - 09:45 Spørsmål og svar

 

Meld deg på

Lena E. Bygballe
Lena E. Bygballe

Lena E. Bygballe er førsteamanuensis og leder av BI Senter for byggenæringen, et forskningssenter som forsker på verdiskaping, samhandling og endringsprosesser i bygg,- anlegg- og eiendomsnæringen (BAE). Hun har i en årrekke forsket på ulike samarbeidstyper, som strekker seg fra etablering av samarbeidsorienterte kunde- og leverandørrelasjoner for effektivisering og verdiskaping, særlig i BAE-næringen, til partnerskap mellom organisasjoner for å redusere samfunnsrisiko, blant annet knyttet til naturfarer og klima- og miljøutfordringer.