-
Kalender

Lederens verktøykasse: Led deg selv til fristelse – på hjemmekontor!

Webinaret Led deg selv til fristelse – på hjemmekontor, byr på en aktiverende og engasjerende stund der du og din evne til å lede både deg selv og andre til selvledelse, står i fokus. Sett av 60 minutter til deg selv og delta!

Fredag
07
Mai
  • Starter:08.30, 7. mai 2021
  • Slutter:09.30, 7. mai 2021
  • Sted:Zoom
  • Kontakt:Gunhild Løvik-Stuen (gunhild.stuen@bi.no)
Meld deg på

Mer enn ett år etter at Norge stengte ned befinner vi oss fortsatt i en hverdag som for mange er preget av hjemmekontor, omstillinger, bekymringer, uforutsigbarhet eller ensomhet. Men tiden er også preget av nye muligheter, læring og utvikling.

Den digitale teknologien vi har tatt i bruk de siste månedene er kanskje ikke fullt så ukjent for oss, men mange savner de sosiale relasjonene, kolleger og den uformelle kaffepraten. Alt dette kan gå på motivasjonen løs for noen og enhver, spesielt når vi ikke helt vet hvor lenge vi kommer til å ha det slik som vi har det nå.

Det finnes derimot mange lyspunkter også – og ikke minst er det mye du kan gjøre for å gi deg selv best mulig forutsetninger for å ha en god hverdag framover! Selvledelse dreier seg i all enkelhet om å selv legge til rette for å nå de målene du har satt deg, både gjennom adferd og konstruktiv mental innstilling.

Vi kommer blant annet inn på spørsmål som:

  • Hvordan påvirker korona deg?
  • Hjemmekontor på godt og vondt?
  • Hva trenger du for å være på ditt beste, og kan selvledelse hjelpe deg dit?
  • Selvledelsesstrategier i din hverdag!


Program

Kl. 08:00 – 08:30 Kaffekos for deltakerne på sine respektive hjemmekontor
Kl. 08:30 – 09:30 Led deg selv til fristelse – på hjemmekontor!

FOREDRAGSHOLDER

Elin Akre Trønnes som jobber

Elin Akre Trønnes 
Elin er høyskolelektor på institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, og er brennende opptatt av hva som skaper trivsel, engasjement og effektivitet hos ledere og medarbeidere. Hun har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi, med bakgrunn som både karriereveileder og management consultant. Elin har utstrakt erfaring med undervisning og foredrag innen tematikker som selvledelse, motivasjon, stress, effektive team og rekrutteringsteknikk.