-
Kalender

Seminar om Gjerdrum

Åpen panelsamtale med lederne for redningsarbeidet under skredkatastrofen på Gjerdrum

Torsdag
20
Mai
  • Starter:13.00, 20. mai 2021
  • Slutter:17.00, 20. mai 2021
  • Sted:Online - webinar
  • Kontakt:Rikke Cecilie Keim (rikke.c.keim@bi.no)
Meld deg på

Det er første gang lederne for de viktigste innsatsenhetene møtes offentlig for fritt å diskutere sine erfaringer og verdiprioriteringer, og for å snakke sammen om hvordan samarbeidet utviklet seg i møte med de store og uforutsette utfordringene lokalsamfunnet og storsamfunnet stod overfor.

Vi setter søkelyset på det komplekse ansvaret innsatsenhetene tok, i møte med en hendelse som hele nasjonen via mediene var vitne til. Vi ønsker også å belyse at mange som var bosatt i liknende risiko-områder ble bekymret for at klimaendringene var en medvirkende årsak til katastrofen.

Seminaret inngår som en del av programmet Kulturforståelse og etikk i sikkerhetsledelse, og forskningsprosjektet AFINO.