-
Kalender

En fastlegeordning for fremtiden

Webinar

Onsdag
17
Mars
 • Starter:08:30, 17. mars 2021
 • Slutter:10:00, 17. mars 2021
 • Sted:Digitalt på Zoom
 • Kontakt:Beate Halvorsen (beate.halvorsen@bi.no)
Meld deg på

En fastlegeordning for fremtiden

Fastlegereformen har vært under fortløpende utvikling og debatt siden sin spede start på 90-tallet. Mange mener ordningen er i krise, mens behovet for en kontinuerlig, omfattende, personlig og forpliktende allmenn-legetjeneste i kommunene som ivaretar slike tjenester til unge, funksjonshemmede og eldre med omfattende behov er økende.

Vi ønsker med dette fagseminaret å sette søkelys på hvordan vi kan tilrettelegge for en enda bedre fastlegeordning for fremtiden, ikke minst gjennom bedre ledelse på ulike nivå. Til det har vi invitert noen tidligere erfarne studenter fra BI´s program for helseledere, og noen eksterne innledere, for å belyse ulike sider av temaet og inspirere til dialog og debatt med deltakerne.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Velkommen

  Foredrags­holdere

  Bjørn Erik Mørk og Werner Christie

 • Helsetjenestens perspektiv på fastlegens framtidige bidrag

  Foredrags­holdere

  Olga Rugsland Espegren, leder Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Agder (Vest)

 • Fastlegeperspektiv på fastlegers rolle i fremtiden

  Foredrags­holdere

  Jens Lind-Larsen, fastlege i Moss kommune

 • Pause

 • Fremtidsvisjoner for digitale løsninger og arbeidsmåter i fastlegearbeidet

  Foredrags­holdere

  Jon-Torgeir Lunke, seniorrådgiver Direktoratet for e-helse

 • Lederutfordringer i og for fastlegeordningen

  Foredrags­holdere

  Tanja Tomasevic, bydelsoverlege Nordstrand, Oslo kommune

 • Paneldiskusjon