-
MVA-webinaret 2021

MVA-webinaret 2021

Tirsdag
16
Mars
 • Starter:14:00, 16. mars 2021
 • Slutter:19:00, 16. mars 2021
 • Sted:Online
 • Pris:500 NOK
 • Kontakt:Anne-Christine Thestrup (anne.c.thestrup@bi.no)
Meld deg på

MVA-webinaret 2021

På grunn av Covid-19 ble det ikke gjennomført seminar i 2020 – men i 2021 er vi på banen igjen med en digital versjon. Dersom forholdene i mars 2021 endres, og det tillates stedlige arrangementer, vil vi komme med oppdatert informasjon.

Vi har satt sammen et spennende program med høyaktuelle emner. Vi gleder oss!

 

Meld deg på

 

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Velkommen / praktisk info

  - Advokat Cecilie Dyrnes, arrangementskomiteen (EY)

 • Indirekte skatter og statsstøtte

  - Direktør Gjermund Mathisen (ESA, konkurranse- og statsstøtteavdelingen)

  Presentasjon

 • Pause

 • Modernisering av MVA systemet – Siste nytt om ny MVA-melding mv.

  - Seniorskattejurist Marianne Tenden og prosjektleder Inger Helene Spangen (Skatteetaten)

  Presentasjon

 • Lovfestingen av omgåelsesnorm i avgiftsretten  

  - Professor Ole Gjems-Onstad (BI)

  Presentasjon

 • Pause

 • MVA utviklingstrekk: Harmonisering, forenkling, digitalisering

  - Underdirektør Maj Hines (Skattedirektoratet)

  Presentasjon

 • Fokus på justeringsreglene

  - Advokat Marianne Brockmann Bugge (RSM)

  Presentasjon

 • Pause

 • Utvalgte emner innen MVA og fast eiendom

  - Advokat Are Fagerhaug (Selmer)

  Presentasjon

 • MVA og fusjon/fisjon

  - Advokat Richard Haave Hanssen (Regnskap Norge)

  Presentasjon

 • Slutt

FOREDRAGSHOLDERE

 • Are Fagerhaug

  Are Fagerhaug (cand.jur. 1998) er advokat og partner i Advokatfirmaet Selmer. Han har tidligere jobbet som saksbehandler i skatteetaten og i en næringslivsorganisasjon. Are jobber i særlig grad med avgiftsmessige problemstillinger knyttet til fast eiendom.

 • Marianne Tenden

  Marianne Tenden (cand.jur og Excecutive Master of Management) er seniorskattejurist og forretningsutvikler i Skatteetaten, bl.a. tilknyttet nytt IT-system for merverdiavgift. Hun leder Skatteetatens arbeid med utredning av nytt regelverk for rapportering av salgs- og kjøpsmeldinger. Hun har tidligere jobbet med rettsutvikling i Skattedirektoratet, som prosjektleder i Skatt øst og som jurist ved Oslo kemnerkontor.

 • Richard Haave Hanssen

  Richard Haave Hanssen (cand.jur. 2006) er advokat og fagansvarlig for merverdiavgift i Regnskap Norge. Han har mange års erfaring fra arbeid med merverdiavgift. Han har tidligere jobbet ni år i Advokatfirmaet PwC i Oslo og tre år som seniorskattejurist i tidl. Skatt Øst. Han har også arbeidet ved tidl. Hedmark fylkesskattekontor.

 • Ole Gjems-Onstad

  Ole Gjems-Onstad (cand.jur. Universitetet i Oslo 1979, PhD/dr.juris Universitetet i Oslo 1984) er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Ole har gitt ut en rekke bøker innen skatt og merverdiavgift, herunder MVA kommentaren. Han har også publisert fagartikler innen skatt og merverdiavgift både i Norge og utlandet. Han har videre skrevet kronikker i media og deltatt aktivt i samfunnsdebatten. Han har også utgitt boken «Menneskerettigheter – en verden uten helvete» i 2018.

 • Inger Helene Spangen

  Inger Helene Spangen (cand.polit. statsvitenskap) er prosjektleder i Skatteetaten tilknyttet nytt IT-system for merverdiavgift, herunder rapportering av salgs- og kjøpsmeldinger. Hun har tidligere jobbet som seksjonssjef i Skatteetaten og i NAV, som økonomisk rådgiver for Arbeiderpartiets medlemmer i Stortingets finanskomité, som budsjettrådgiver på Stortinget og som forsker ved Transportøkonomisk institutt.

 • Maj Hines

  Maj Hines (cand.jur. 1999) er underdirektør i Skattedirektoratet, Juridisk avdeling, Næring. Hun har jobbet med merverdiavgift i en årrekke og har tidligere jobbet flere år som advokat i NHO og som advokat i Wiersholm, Grette og EY. Hun har også jobbet i Skatteetaten. Hun har tidligere vært medlem av Klagenemnda for merverdiavgift / Skatteklagenemnda. Hun har også vært medlem av Banklovkommisjonen. Maj har skrevet flere artikler og kronikker om emner innen merverdiavgift.

 • Marianne Brockmann Bugge

  Marianne Brockmann Bugge (cand.jur. 1992) er advokat og partner i RSM Advokatfirma. Hun har tidligere jobbet som advokat i Harboe og BAHR. I perioden 1999-2003 jobbet hun som lovrådgiver i Finansdepartementets skattelovavdeling hvor hun også var OECD-delegat. Hun var medlem av Kulturmomsutvalget (NOU 2008:7) og jobbet i perioden 2007-2010 som advokat i Norske Film- og TV-produsenters forening. Marianne var også juridisk rådgiver i Skattedirektoratet i perioden 1993-1996. Hun har også skrevet en rekke fagartikler innen merverdiavgift, og er medlem av Skatteklagenemnda. 

 • Gjermund Mathisen

  Gjermund Mathisen (cand.jur. 2002 Universitetet i Oslo, LL.M. 2002 Ruprecht-Karls Universitet i Heidelberg og PhD 2009 Universitetet i Bergen) er direktør for konkurranse- og statsstøtteavdelingen i EFTAs overvåkingsorgan ESA.  Han har tidligere jobbet i juridisk avdeling i
  ESA, som juridisk utreder i EFTA-domstolen og i Justisdepartementets lovavdeling. Gjermund har inngående kunnskap om EU-/EØS-rett og i særlig grad statsstøttereglene. Han har gjennom sin karriere i ESA ført flere titalls saker for EFTA-domstolen og  EU-domstolen.