-
Aktivitetskalender

The BI Business History Seminar

Vejen til velstand: Det moderne Danmark i erhvervshistorisk perspektiv

Vejen til velstand: Det moderne Danmark i erhvervshistorisk perspektiv

Jeppe Nevers (Syddansk Universitet)

[The seminar will be in Danish]

I 2014 og 2020 udgav Per Boje (Syddansk Universitet) bd. 1 og 2 af værket ”Vejen til velstand”, der giver et bredt erhvervshistorisk perspektiv på det moderne Danmarks udvikling. Det første bind dækker perioden 1730-1850, og det næste perioden 1850-1930. Jeg efterfulgte i 2016 Per som leder af Center for Maritim- og Erhvervshistorie på Syddansk Universitet, og jeg arbejder aktuelt sammen med ham på at skrive bind 3 om perioden siden ca. 1930. I dette oplæg vil jeg kort skitsere den grundlæggende forståelsesramme, der er etableret i de to første bind, og jeg giver på den baggrund en introduktion til den måde, hvorpå vi arbejder med den nyeste historie.

Praktisk info

  • Tid:torsdag 11. mars 2021 11.30 - 13.00
  • Sted:Digitalt på Zoom
  • Pris:Free
  • Kontakt:Espen Ekberg (Espen.Ekberg@bi.no)
;