-
Kalender

Alumniarrangement Helseledelse

Torsdag til fredag
04-05
November
 • Starter:18:00, 4. november 2021
 • Slutter:23:00, 5. november 2021
 • Sted:BI - campus Oslo, Auditorium C1-010
 • Kontakt:Beate Halvorsen (beate.halvorsen@bi.no)
Meld deg på

«Pasienten i sentrum» har vært en villet politikk og grunnlag for faglige og ledelsesmessige grep og beslutninger de senere årene. På fagdagene i november vil vi i særlig grad fokusere på brukerne med de helsemessige utfordringene. Vi vil få presentert erfaringer fra hvordan man systematisk utvikler samarbeid mellom ulike aktører og organisasjoner med den målsetning å møte pasientens behandlingsbehov i kraft av den person pasienten.

Professor Jan Grue fra UiO vil sette sine egne ord på pasient/person dikotomien. I tillegg til behørig markering og feiring av avsluttet lederprogram, vil vi også få presentert utvalgte forbedringsprosjekter fra hhv. kull 5 og 6 – og vi vil også gjennom en paneldebatt sette fokus på hvordan man drive kontinuerlig utvikling av organisasjonen, lederskapet og det mye omtalte handlingsrommet.

Vi gleder oss til å møte dere igjen!

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Torsdag 04.november

 • Velkommen til nettverkstreff

  Foredrags­holdere

  Bjørn Erik Mørk

 • Å bygge gode relasjoner i kampens hete

  Foredrags­holdere

  Ide Katrine Birkeland

 • Avsluttende ord før sosialt samvær

  Foredrags­holdere

  Bjørn Erik Mørk

 • Sosialt samvær og bevertning

 • Fredag 05.november (del 1)

 • Velkommen

  Foredrags­holdere

  Bjørn Erik Mørk, Kari Kværner og Claus Jebsen

 • Fra ide til gjennomføring og læring - Presentasjon og refleksjon rundt utviklingsprosjekter

  Foredrags­holdere

  Bjørn Erik Mørk, Kari Kværner, Claus Jebsen, tidligere deltagere på programmet

 • Fra ide til gjennomføring og læring - Presentasjon og refleksjon rundt utviklingsprosjekter

  Foredrags­holdere

  Bjørn Erik Mørk, Kari Kværner, Claus Jebsen og tidligere deltagere på programmet

 • Panedeldebatt: Utvikling av lederskap og organisasjon er en kontinuerlig oppdagelsesreise – hvordan gjøres den?

  Foredrags­holdere

  Bjørn Erik Mørk, Kari Kværner og tidligere deltagere på programmet

 • Avslutningsseremoni

 • Lunsj

 • Fredag 05.november (del 2)

 • Velkommen Inkludering – et foredrag om menneskelig mangfold

  Foredrags­holdere

  Ansvarlig Bjørn Erik Mørk og Jan Grue

 • Hvordan få til pasientorientert samhandling mellom ulike virksomhet i helsesektoren – erfaringer fra Samskaping i Vest

  Foredrags­holdere

  Claus Jebsen, Trude Senneseth, Liv Åse Dybdal

 • Sosial samvær med middag og underholdning

 • Ide Katrine Birkeland

  Ide Katrine Birkeland er programdirektør for utdanningsledelse og førsteamanuensis ved Institutt for Kommunikasjon og Kultur på BI, der hun forsker på ledelse, kommunikasjon og motivasjon. Hun er fagansvarlig for BI satsningen Lærende ledelse, og veileder ledere i hvordan de håndterer komplekse problemer.

 • Jan Grue

  Jan Grue er født 1981 i Oslo. Han har doktorgraden i språkvitenskap og arbeider ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Han er også skjønnlitterær forfatter, og har høstet spesielt stor oppmerksomhet rundt sine selvbiografiske litterære memoarer. Boken «Jeg lever et liv som likner deres» (2018) ble nominert til Nordisk råds litteraturpris, og for boken «Hvis jeg faller» (2021) mottok han P.O Enquists pris og Fritt Ords pris.

 • Trude Senneseth

  Trude Senneseth Programansvarlig for Samskaping i Vest, Øyane DPS, Helse Bergen. Hun er psykologspesialist med lang fartstid fra de offentlige tjenestene. Hun har fokus på sosial innovasjon, ledelse og samskaping i offentlige tjenester, og hvordan man kan involvere brukeren på ulike måter når man utvikler og designer tjenester for ansvarlig innovasjon. Hun er for tiden også PhD kandidat Responsible Innovation and Regional Development.

 • Liv Åse Dybdal

  Liv Åse Dybdal Øyane DPS, Helse Bergen. Hun er utdannet psykolog og spesialist innen barne- og ungdomspsykologi og har 19 års ledererfaring fra kommune og spesialisthelsetjeneste.
  Hun begynte å jobbe som klinikkdirektør ved Øyane DPS i august 2018. Tidligere har hun hatt lederstillinger på samme nivå i Helse Fonna, Helse Førde og i andre deler av Helse Bergen. Hun har deltatt i diverse lederutvikling/opplæring, blant annet ved Nasjonalt Topplederprogram. I tillegg har hun hatt veiledning ved AFF i flere år. Som person er hun engasjert og tenker kontinuerlig på forbedring og utvikling.