-
Kalender

The Business History Seminar

Torsdag
04
November
  • Starter:12:00, 4. november 2021
  • Slutter:13:00, 4. november 2021
  • Sted:BI, Nydalen, Møterom A5I - 172 eller Zoom
  • Påmeldingsfrist:04.11.2021 12:05
  • Kontakt:Espen Ekberg (espen.ekberg@bi.no)
Meld deg på

The BI Business History Seminar

- Konkursloven av 1863: en handelsmann blir til

Senter for Næringslivshistorie har gleden av å invitere til nytt seminar. Vi får besøk av førsteamanuensis Sverre Flaatten fra Politihøgskolen, som vil snakke om prosessen som ledet til etableringen av Konkursloven i 1863. Flaaten skriver selv følgende om presentasjonen. «Da konkursloven i 1863 ble vedtatt var det slutten på en over 15 år lang lovskapningsprosess. I debattene fram mot konkursloven var et sentralt spørsmål hvem kan gå konkurs. Sluttresultatet var etableringen av handelsmannen, som sammen med fabrikkeiere og bergverkseiere, kunne begjæres konkurs av kreditorer. I innlegget vil jeg beskrive sentrale trekk ved debatten om handelsmannen, og hva den kan fortelle om etableringen av den moderne konkursrett.»

Flaatten har ellers nylig redigert antologien «Kontroll av kapital». Boken analyserer forholdet mellom rett og kapital, og et knippe av de lovene som kom på 1800-tallet fram til 1917.