-
Aktivitetskalender

BIs Eier- og Styrekonferanse 2021

Onsdag
20
Oktober
 • Starter:08:00, 20. oktober 2021
 • Slutter:14:45, 20. oktober 2021
 • Sted:BI - campus Oslo
 • Pris:NOK 1500, Medlemmer av Family Business Norway: NOK 1100, Medlemmer av Polyteknisk: NOK 1300
 • Kontakt:Per Frederik Berg (per.f.berg@bi.no)
Meld deg på

Eier- og Styrekonferanse 2021

«Bærekraft: Utfordringer og muligheter»

På konferansen får du faglig oppdatering, nyttige tips og gode råd fra erfarne eiere, styreledere, ledere og forskere relatert til eierstyring.

Tema for årets Eier- og Styrekonferanse er bærekraft, dens rolle og påvirkning på lønnsomhet, risikostyring og relevante interessenter.

For å sikre langsiktig verdiskapning må bærekraft være en del av selskapets strategi og være på styrets og ledelsens faste agenda. EU-kommisjonen har presentert initiativ som kan endre dagens selskapslover og styremedlemmenes forpliktelser.

Både noterte og unoterte selskaper arbeider med å integrere bærekraft i sine forretningsmodeller. På konferansen får du høre om økonomiske avveininger selskapene har foretatt samt samarbeidet mellom styre, eiere og bedriftsledelse.

Konferansen vektlegger faglige innlegg og dialog mellom foredragsholdere og deltagere, og henvender seg til eiere, styremedlemmer, mellom- og toppledere, formueforvaltere, næringslivspolitikere, og ansatte i interesseorganisasjoner og statsforvaltningen.

Foredragsholdere

 • Ellen Behrens, Senior Vice President Sustainability, Orkla ASA
 • Tore Bråthen, Professor, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI
 • Nicolai Hafeld Grieg, Daglig leder, Grieg Edge og med-eier i Grieg Gruppen
 • Mari Førde, Daglig leder, Møller Medvind og med-eier i Aars AS
 • Bjørn Erik Tangen, Gründer og styremedlem i Møller Medvind
 • Rolf Skog, Adjungeret professor i selskaps- og børsrett, Gøteborg Universitetet
 • Siv Staubo, Dosent, Institutt for finans, Handelshøyskolen BI
 • Per Espen Stoknes, Førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI
 • Frode Strand-Nielsen, Founder and Managing Partner, FSN Capital Partners
 • Charlotte Østergaard, Professor, Institutt for finans, Handelshøyskolen BI

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Frokost og kaffe

 • Innledning v/ Charlotte Østergaard, Leder, Centre for Corporate Governance (CCGR)

 • Vinning vs. bærekraft: Europakommisjonens forslag til bærekraftig corporate governance

  Tore Bråthen, Professor, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

  Rolf Skog, Adjungeret Professor i Selskaps- og Børsrett, Gøteborg Universitetet

  I 2020 presenterte EU -kommisjonen et kontroversielt initiativ om bærekraftig selskapsstyring og styremedlemmers forpliktelser. Kommisjonen foreslo omfattende endringer i medlemslandenes selskapslover og modeller for eierstyring og selskapsledelse. Kort fortalt er det ikke meningen at selskapene i fremtiden skal drives i interessene til aksjonærene, men i interessene til alle interessenter. Initiativet ble møtt med sterk kritikk og ble stoppet, men kommisjonen har kunngjort et "comeback" i oktober 2021.

  Tore Bråthen gir en generell introduksjon om hvordan norsk lovverk og regler for eierstyring og selskapsledelse påvirkes av endringer i EU-retten.

  Rolf Skog presenterer EU -initiativet og forklarer hvorfor han mener at kommisjonens mål vil være feil, fra et juridisk og ikke minst økonomisk perspektiv.

 • Q&A

 • Pause

 • Bærekraftstrategi og familieeierskap

  Mari Førde, Daglig leder Møller Medvind og med-eier i Aars AS
  Bjørn Erik Tangen, Gründer og styremedlem i Møller Medvind

  Aars-konsernets bærekraftstrategi favner konsernets tre forretningsområder – bil, eiendom, og investeringer—og har i tillegg knyttet familien tettere sammen. Selskapet er et godt eksempel på hvordan en familieeiet virksomhet har skapt nye muligheter gjennom en gjennomtenkt bærekraftstrategi. Mari Førde vil også fortelle hvordan arbeidet med bærekraft har knyttet familien tettere sammen.

 • Q&A

 • Aktivt eierskap med fokus på bærekraft

  Frode Strand Nielsen, Founder and Managing Partner, FSN Capital Partners

  Som langsiktig eier i en rekke bedrifter har FSN Capital systematisert rapporteringen av selskapenes bærekraftstiltak. Det jobbes aktivt på styre- og ledernivå med å integrere bærekraft og effekten av klimaendringene i selskapenes strategi og risikostyring.

 • Q&A

 • Lunsj

 • Bærekraftstrategi med globale verdikjeder

  Ellen Behrens, Senior Vice President Sustainability, Orkla ASA

  Orkla satte tidlig bærekraft høyt på dagsorden og Orklas bærekraftstrategi reflekterer et internasjonalt konsern med tilstedeværelse i en rekke land med globale verdikjeder. Orklas strategi er basert på en solid forståelse for selskapets ansvar, risiko og muligheter i møtet med globale utfordringer innen bærekraft.

 • Q&A

 • Kaffepause

 • Det grønne skifte – bærekraftig innovasjon i en CO2 tung industri

  Nicolai Hafeld Grieg, Daglig leder i Grieg Edge og med-eier i Grieg Gruppen

  Grieg Edge er et maritimt innovasjonsselskap som ble etablert i 2020 og har som mål å identifisere og utvikle bærekraftige muligheter i shipping og maritim industri, inkludert utslippsutfordringer i sektoren. Skip transporterer godt 80 % av det som produseres i verden. Men skipsfarten må redusere sine miljøavtrykk. Det er vår ambisjon å gjenopprette havene våre gjennom bærekraftige tjenester og innovasjon. Grieg Edge er en del av Grieg Maritime Group.

 • Q&A

 • Hva bør styret forvente av selskapets bærekraftstrategi og rapportering?

  Per Espen Stoknes Førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

 • Avslutning

  Siv Staubo, Dosent, Institutt for finans, Handelshøyskolen BI

 • Charlotte Østergaard

  Charlotte Østergaard er professor i finans ved Handelshøyskolen BI. Hun forsker blant annet på familiebedrifter og eierstyring i historiske norske aksjeselskaper, har publisert flere artikler i internasjonale tidsskrifter på Financial Times research rank liste og leder senteret for Corporate Governance Research (CCGR) på BI. Charlotte har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Brown University.

 • Tore Bråthen

  Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Universitet i Tromsø. Han forsker spesielt innen selskapsrett og eiendomsmeglingsjus, men også innenfor andre privatrettrettslige og offentligrettslige emner. Tore Bråthen har skrevet et betydelig antall bøker og artikler, og er norsk redaktør for Nordic Journal of Company Law (NTS). Tore har en doktorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 • Rolf Skog

  Rolf Skog er adjungert professor i selskaps- og børsrett på Universitet i Gøteborg og har hatt akademiske posisjoner ved universiteter i Europa og USA. Han forsker blant annet på selskapsrett, selskapsstyring og overtakelsesregulering, og er svensk redaktør for Nordic Journal of Company Law (NTS). Rolf Skog har skrevet, eller redigert, flere bøker og over 100 fagartikler. Utover akademia er Rolf Skog ekspert for det svenske justisdepartementet. Han representerer den Sverige i OECDs komité for eierstyring og selskapsledelse, samt har forhandlet en rekke EU-direktiver på selskapsrettens område. Rolf Skog har også vært Director General for det svenske Takeover Panel i mer enn 25 år.

 • Mari Førde

  Mari Førde er daglig leder i Møller Medvind, et selskap i Aars-konsernet som strekker seg tilbake til 1936 og i dag er en av Norges største familieeide bedrifter. Hun tilhører fjerde generasjon i Møller-familien og holder ulike styreverv i eierskapet. Mari har en mastergrad i samfunnsøkonomi og en bachelor i organisasjonspsykologi fra Universitet i Oslo.

 • Bjørn Erik Tangen

  Bjørn Erik Tangen er gründer og styremedlem i Møller Medvind . Bjørn Erik har ledet ulike Møller-selskaper i over 35 år. I selskapene han har ledet har han alltid tatt inn utenforskapet i virksomhetene, og sett at det på alle måter er lønnsomt.

 • Frode Strand-Nilsen

  Frode Strand-Nilsen grunnla FSN Capital i 1999 og er i dag Managing Partner i selskapet. Tidligere etablerte han Arkwright, som spesialiserer seg i strategirådgivning, samt mergers og acquisitions. Frode har en B.A. (Hons.) fra Simon Fraser University og en MBA fra Harvard Business School.

 • Ellen Behrens

  Ellen Behrens er Senior Vice President Sustainability i Orkla ASA. Hun er ansvarlig for bærekraftstrategi, styringsrutiner og interessentdialog i Orkla og leder konsernets interne bærekraftsnettverk. Hun har tidligere hatt flere lederstillinger innenfor markedsføring, salg og kommunikasjon i Nidar. Fra 2017 til 2020 var hun styreleder i Etisk handel Norge.

 • Nicolai Hafeld Grieg

  Nicolai Hafeld Grieg er femtegenerasjons med-eier i Grieg Gruppen, og daglig leder i Grieg Edge. Han har en grad i internasjonal business fra Universitetet i Edinburgh og Universitetet i Hong Kong. Han har flere års erfaring fra shipping og maritim sektor. Nicolai Hafeld Grieg er i tillegg styremedlem i Grieg Maturitas (Grieg Gruppens holdingsselskap), Grieg Foundation, Grieg Investor og Rem Nor AS.

 • Per Espen Stoknes

  Per Espen Stoknes er førsteamanuensis på institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI og leder for BIs Senter for Bærekraft og Energi. Han har skrevet flere bøker blant annet om klimautfordringen og har lang erfaring som foreleser og som bedriftsrådgiver innen scenario-baserte strategier. Per Espen Stoknes er med-gründer av flere miljøteknologiselskaper. Han er utnevnt av EU Commission til medlem av Europa Horizon Mission Board for Climate and Societal Transformation to 2030 og er Ted Global speaker. Stoknes er utdannet psykolog og har en doktorgrad i statsvitenskap fa Universitetet i Oslo.

 • Siv Staubo

  Siv Staubo er dosent i finans ved Handelshøyskolen BI. Hun forsker på familiebedrifter og corporate governance og er associate dean for BIs master program i law and finance. Hun har mer en 10 års erfaring som styremedlem i adskillige norske selskaper. Siv har en doktorgrad i finans fra Handelshøyskolen BI.